Groen, groener, of gewoon nieuwe natuur…

De NGF publiceerde een artikel over het flora- en faunabeheer op golfbanen met speciale aandacht voor Het Woold

Golfbaan Het Woold op de Dutch

Geen golfbaan met een landschap, maar een landschap met een golfbaan. UItleg over de natuur op Het Woold

Flora en Fauna Inventarisatie

De flora en fauna inventarisatie 2020 staat online. Het lezen meer dan waard!

De grote Karekiet, wie kent hem inmiddels niet?

Begin mei hoorden we  de krassende piepende zang van een grote karekiet! Wat een sensatie! Het werd nog mooier toen we een week later een tweede vogel hoorden en misschien wel een derde.

Het is lente

Wie goed oplet ziet en hoort meer. Twee mooie waarnemingen van afgelopen vrijdag

Ooievaarsnest geplaatst op golfbaan

Met weinig vogels heeft de mens zo’n sterke band als met de ooievaar. Het is dan ook de enige grote en opvallende vogelsoort die al sinds mensenheugenis dorp, stad en veld met zijn aanwezigheid opfleurt, en bij voorkeur menselijke bouwsels als broedplaats verkiest.

Volksverhalen over de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven maken duidelijk, dat het een graag geziene gast is. De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven.

Op 20 februari 2013 is achter hole 13, in de natte biotoop een ooievaarsnest geplaatst, door greenkeepers, het is gebouwd door Louis Klein Zieverink, met deskundige inbreng van Jan van der Loo.

Lees meer

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo kwam als lid van de Baancommissie van Golfbaan het Woold met het idee om leden van IVN Asten-Someren te vragen om de Flora en Fauna op de nieuwe 18-holes baan te inventariseren. Zo werd in nauwe samenwerking met de Baancommissie, de directie van het Woold en het IVN Asten-Someren, de Natuurwerkgroep IVN het Woold opgericht met toen een groep van 9 en nu in 2020 met 13 leden.

Lees meer

Natuurbeheer werkt!

Er wordt op Het Woold terdege rekening gehouden met de flora en fauna. De baancommissie, het management, de greenkeepers en vrijwilligers van het IVN werken continue aan het in kaart brengen en verbeteren van de wild- en plantenstand op en rondom de golfbanen.

En dat werpt zijn vruchten af. Soms ongemerkt, maar af en toe ook heel tastbaar. Zoals afgelopen week. Toen in de pers publicaties opdoken over de Levendbarende Hagedis (een kleine hagedis die géén eieren legt). U kon erover lezen in Peelbelang.

De Levendbarende Hagedis werd gesignaleerd en is bijzonder omdat men er al jaren vanuit ging dat deze diersoort in de zone niet meer voorkwam. Een compliment voor de ‘natuurbewakers’ en -verbeteraars op Het Woold. Ga zo door!

Amfibieën en visseninventarisatie op Het Woold

natuur 001Op zaterdag 19 maart is voor Pieter Heesakkers, Cor Vos, Riek van den Bosch en Jan Kersten met een aanvulling van Wim Mantel, Hub Leenders, Nelly Fransen en Madelon Windhorst het inventarisatieseizoen op Golfbaan het Woold weer van start gegaan.

Het hoofddoel was amfibieën, maar deze zijn niet waargenomen. De reden hiervan is waarschijnlijk de lage temperatuur van de laatste weken. Wel zijn vissen en de aanwezigheid van enkele vogels en zoogdieren vastgesteld.

Lees meer

Flora- en faunarapportage 2015

flora en fauna rapp 16Het zijn niet alleen de golfers die genieten op Golfbaan het Woold. Na vier jaar inventariseren van alles wat leeft en groeit op de golfbaan, is Natuurwerkgroep IVN het Woold bijzonder verheugd het inventarisatierapport van 2015 te kunnen aanbieden.

De biodiversiteit, een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen, is sinds de aanleg van de baan enorm toegenomen. Een voorbeeld hiervan is het totale aantal territoria van 62 broedvogelsoorten die we al 5 jaar inventariseren. Het totale aantal territoria is hierbij gestegen van 91 in 2011 naar 174 in 2015. Lees meer