Broedgeval van een Ransuil

Op de Vier Eijckenbaan van het Woold is zaterdag jl. een succesvol broedgeval van een paartje ransuilen vastgesteld. Er zijn 3 jongen grootgebracht in een oud kraaiennest tussen hole 1 en hole 2. Opvallend bij deze uilen zijn de grote oorveren. 

Het verschil in ontwikkeling tussen de uilskuikens is groot. De oorzaak hiervan is dat de uil direct bij het eerste ei begint te broeden en dat er tussen de leg van de diverse eieren enkele dagen verschil kan zitten.

De hardste schreeuwers /grootste jongen krijgen het meeste voedsel. In goede muizenjaren wordt er zoveel prooi (muizen) aangevoerd dat ook de kleintjes groot worden.

Vroeger waren ransuilen tamelijk algemeen, momenteel zijn ze echter behoorlijk schaars zo niet zeldzaam. Voorwaar een bijzondere waarneming voor onze baan.

Rudolf Raymakers