Woold Rydercup 2023

Woold-Ryder Cup 2023

Start van de INSCHRIJVING voor deelname aan de WOOLD RYDERCUP voorjaar 2023

Zorg dat je er tijdig bij bent…!

De 1e wedstrijddag start namelijk al eind april. De wedstrijden vinden plaats op iedere laatste zaterdag van de maand. De competitie loopt tot en met de laatste zaterdag van oktober. Bij een deelname van meer dan 16 teams is de finale 11 november en is eind oktober een poule-wedstrijd.

Direct na openstelling van de competitie dient de teamcaptain de namen door te geven van a. minimaal 6 deelnemers, b. de naam van het land waarvoor men uit wil komen en c. een typisch kenmerk van het land.

De namen van de deelgenomen teams van 2022 dienen hierbij gerespecteerd te worden.

Er is gekozen voor de spelvorm die ook in de NGF-competities gangbaar is waarbij in teamverband (4 deelnemers per team per wedstrijd) eerst 4 single Matchplay 9 holes wedstrijden gespeeld worden (2×2 per flight) en de 2e 9 holes wordt Greensome Matchplay gespeeld (beide spelers van een team slaan af en kiezen de bal waarmee op die hole om en om wordt verder gespeeld, de speler van de niet gekozen afslag begint).

Alle op te geven deelnemers dienen over minimaal 4 qualifying kaarten te beschikken, behaald uiterlijk vanaf januari 2022. Maximale deelnamehandicap is WHCP 40

De deelname van spelers met een hogere exact handicap van 36 is begrensd, iedere wedstrijd mogen slechts 2 speler uit categorie 36.1 t/m 40.0 deelnemen per team.

Los van de ‘eer’ behaald op de vorige hole, gaan de dames afslaan vanaf de rode of blauwe tee en de   heren van de gele of blauwe tee. Het winnen van een hole wordt bepaald op basis van de werkelijke Playing handicap (aantal slagen) van de betreffende hole, maar wel met de correcte keuze van Phcp/rood-blauw-geel We gaan altijd uit van de handicaps bij een 18 holes wedstrijd dus niet de 1e en 2e 9 holes handicaps apart. De max playinghandicap is dit jaar 36 (voor rood/blauw en geel). De verdeling van de handicaps over 2x 9holes is HCP 18 holes/2, afgerond naar boven (bijv. PHCP 25 is 13 strokes bij de single en (12+ halve Hcp speler2)/2 bij de Greensome-wedstrijd. Ook hier geteld met 36 als max PHCP per speler.

Een van de twee laagst genoteerde handicappers van hetzelfde team dient de eerste single te spelen.

Voor alle wijzigingen wordt verwezen naar het wedstrijdreglement Woold Rydercup 2023 (reglement 2023 volgt).

De inschrijving start op 11 februari. De inschrijving sluit op 11 maart.  (info volgt)

Na de inschrijving worden afhankelijk van het aantal deelnemende teams de poule-indelingen gemaakt. Alle deelnemers worden per e-mail hierover geïnformeerd naast informatie als een overzicht van de deelnemende teams – wedstrijdreglement en starttijden etc.

Het inschrijfgeld tot slot, bedraagt per team € 15,- en dient op de 1e wedstrijddag door de teamcaptain te worden voldaan. Het inschrijfgeld wordt geheel gebruikt voor de te behalen prijzen. Natuurlijk hebben we maar een ‘echte’ WOOLD RYDERCUP TROFEE.

Uiteraard wordt het erg op prijs gesteld als je jouw land d.m.v. van een vlag(je), uniforme kleding o.i.d. tot uiting wilt brengen (niet verplicht).

De commissie heeft er alle vertrouwen in dat er wederom plezierige en sportieve wedstrijden gespeeld zullen worden en fanatiek gestreden zal worden om de felbegeerde WOOLD RYDERCUP wisseltrofee.

De subcie van de Weco,

Gré Peeters en Jos Willekens