Archive-IT

Archive-IT is specialist in digitalisering en oplossingen om te archiveren. Fysiek én digitaal. Wat daarbij van groot belang is, is dat informatie altijd en overal op een uiterst veilige wijze toegankelijk dient te zijn.

Denk aan medische archieven bij zorgorganisaties, gemeentelijke archieven, dossiers in het bedrijfsleven, maar ook personeelsdossiers. Door data systematisch op te slaan, wordt informatie makkelijker teruggevonden en de interne processen geoptimaliseerd. Onze vier diensten sluiten naadloos op elkaar aan: fysiek archiveren in ons beveiligd archief, digitaliseren van informatie, vitaliseren van digitale data en tot slot software om digitaal te archiveren.

Met Archive-IT ondersteunen we de transitie van papier naar digitaal en van data naar informatie: efficiënt, veilig en betrouwbaar.

Paul de Meulemeester