Verkiezing “Golfer van het Jaar 2019”.

Tijdens de Algemene Vergadering 2020 op dinsdag 18 februari aanstaande zal ook de verkiezing van de “Golfer van het Jaar” aan de orde komen.

Bij het uitwerken van alle elementen om tot een keuze voor de juiste persoon te komen blijken vier van onze leden een gelijke aanspraak op deze titel te kunnen maken.
Derhalve heeft het Bestuur, in overleg met de commissievoorzitters van de Hareco en de Weco, besloten om de leden, aanwezig op de AV-2020, middels een stembiljet te laten beslissen aan wie uiteindelijk de titel “Golfer van het Jaar 2019” zal worden toegekend.

 Bij binnenkomst voor de vergadering wordt aan u een stembiljet uitgereikt met daarop de foto’s en namen van de vier genomineerden, te weten (in alfabetische volgorde):
– Marjolein van der Kruis,
– Neli Marquez da Silva,
– Rens van der Schouw,
– Rens Vendrig.

Het uitreiken en innemen van de stembiljetten alsmede het tellen van de stemmen is uitbesteed aan (de voorzitters van) de Hareco en Weco.

Tot ziens op de AV-2020 en vergeet niet uzelf aan te melden via E-golf4U.

Namens het Bestuur,
F.M.W. (Frank) Mouwen – Secretaris.