Waargenomen vogelsoorten in november 2019

Winterkoning 360

De maand november 2019 was aan de koude kant maar wel zonnig. Landelijk gezien viel de normale hoeveelheid regen. Oost- en Zuid Nederland bleven hieronder terwijl West- Midden-en Noord Nederland meer regen viel. 

November begon wisselvallig, met relatief hoge temperaturen tot 15 graden Celsius in het zuiden. Al vrij snel ging het over naar vrij koud weer. Overdag met zon en in de nacht en ochtend soms nachtvorst en mist. In de laatste week nog een kleine opleving met hogere temperaturen. De maand sloot af met 2 dagen met koud, wisselvallig maar rustig weer. 

De bijzonderheden van de maand november 2019

 

Het aantal van 43 waargenomen vogelsoorten in november 2019 is aan de lage kant. Vooral het aantal watervogels blijft achter. Heel weinig Meerkoeten, Waterhoentjes en maar een enkele Dodaars. Gelukkig hebben we nog de familie Knobbelzwaan voor de afwisseling.

De IJsvogel heeft zich weer enkele keren laten zien en horen in november, toch weer in de buurt van de IJsvogelwandjes. Op 26 november 1 Bokje, 3 knobbelzwanen, 8 Watersnippen, 1 Grote zilverreiger, 1 Blauwe reiger, 20 overvliegende Nijlganzen,  enkele Kramsvogels, 1 Buizerd en 1 Torenvalk.  Wel verrassend een vrouwtje Goudvink. Dit was pas de 4e waarneming op de golfbaan.

Een groepje rondvliegende Wilde eenden met een Wintertaling. Wat overvliegende groepjes Riet- en Kolganzen, soms een Aalscholver.

Samenvattend een rustige vogelmaand. Weinig activiteiten in de lucht. Tijdens het golfen word je weinig afgeleid door roep, zang of ander geluid van actieve vogels.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Goudvink X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten november 2019 43  
     
Totaal soorten aug 2009 tm nov 2019 151  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan