Waargenomen vogels in augustus 2017

Sperwer 360Augustus, de laatste zomermaand van 2017 was wederom een rustige vogelmaand. Dit geldt niet alleen voor de golfbaan. Ook elders is het behoorlijk rustig is. Ik hoor van veel mensen dat het ook zo is met de vogels rondom het huis en in de tuinen. Misschien komt er nog een verklaring voor.

Toch enkele opmerkelijke waarnemingen.

Op 3 augustus een paartje Kuifeenden met 8 nog kleine jongen op de het plasje langs hole 17. Eind augustus heb ik ze weer gezien op de Eeuwselse Loop achter hole 13.

Een IJsvogel kwam langs gevlogen bij de plasjes aan de Korhoenweg tijdens het golfen op 18 augustus.

Tijdens een nachtelijke inventarisatie op 26 augustus hoorden Jan Kersten en Riek van den Bosch meerdere malen een Steenuil luid roepen.

Tussendoor nog een vrouwtje Sperwer die achter een Groene Specht aan zat wat met veel kabaal gepaard ging. Uiteindelijk heeft hij het opgegeven.

Op 31 augustus zat een jonge Zilvermeeuw scharrelend tussen hole 15 en 16, in de overgang van bos naar heide. Dat was op de ochtend na de hoosbui van de avond ervoor.

Deze maand verder wel nog een opvliegend Witgatje en een overvliegende Groenpootruiter.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
4 augustus 2017

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2017

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Groenpootruiter O doortrekker
Witgatje X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Zilvermeeuw X standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Steenuil X standvogel
Gierzwaluw X zomer
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Grasmus X zomer
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten augustus 2017 52  
Totaal soorten aug 2009 tm aug 2017 147  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan