Verslag Golf-Bridgewedstrijd

Vroeg wakker zijn, gelukkig droog buiten.

Vanaf 8:15 inschrijven voor de golf-bridgewedstrijd. Spannend ook voor de wedstrijdleiding, er is altijd een eerste keer.  Inschrijfgeld kan contactloos betaald worden met het nieuwe SumUp pinapparaat. Onder wakend oog en met helpende hand van onze penningmeester Piet is het inderdaad gelukt. Handig toch?!

De briefing volgt, nog niet helemaal volleerd, maar met wat tips en aanwijzingen is het voor een ieder duidelijk hoe er gespeeld gaat worden. FBBB oftewel Best Ball, shotgun, geen handicapverrekening. Er zijn 32 golf-bridge liefhebbers die zich hebben aangemeld en al aardig bekend zijn met dit toernooi.

Op een paar spetters na blijft het droog, er is wel een forse wind. Een leuke uitdaging. Dat blijkt al snel als de wind vat krijgt op de bal en die geheel verdwijnt. Beter wel of niet terug vinden??

Na 18 holes op de Gezandebaan gelopen te hebben kan de tas worden opgeruimd, de wedstrijdkaarten worden ingeleverd en kan men aanschuiven voor een heerlijke lunch.

Boven wacht inmiddels meneer van de Berg, bridgeleraar, met al z’n bridge benodigdheden. Men begint in alle stilte heel serieus aan de eerste spellen, maar allengs wordt het rumoeriger. Drie uur van 4 spellen. Knap om zo goed je concentratie te kunnen vasthouden. 

Bij sommigen verschijnen er al rode koontjes en na rekenformules losgelaten te hebben op de scores wat betreft het golfen en het bridgen komt er een uitslag.

De golf-bridgeprijs gaat naar Cor Naninck en Benno Husken met 66,77 %

De andere prijs, voor het golfspel, bij een gedeelde 1ste plaats met 57 slagen gaat naar Els en Rens Vestjens.

De bridge prijs wordt een aanmoedigingsprijs voor Mieke van Munster en Toine van Oosterhout.

Dank voor Henk van de Berg die deze middag mogelijk heeft gemaakt.