Jeugdgolf op Het Woold: 2024 en verder

Een paar weken geleden (dinsdagavond 28 november) heeft de NGF in samenwerking met de PGA een informatieavond gehouden over de stand van zaken over het jeugdgolf in Nederland. Het Woold was op deze avond goed vertegenwoordigd; Jan Karel, Karin en Piet namens de vereniging. Rob Mouwen, Rens van der Schouw en ondergetekende namens de opleiding/management.

Ik zal een korte samenvatting geven. De status van het jeugdgolf in Nederland is niet al te best. Sinds 2013 zijn er 38% minder jeugdgolfers (t/m 18 jaar). Op dit moment bestaat 3% van alle Nederlandse golfers uit jeugd (t/m 18 jaar). Hiermee zijn we 47e van de 49 Europese landen. Het Europese gemiddelde is 8%. In Zweden en Spanje is het percentage 12% , België 11%.

Op Het Woold zijn de statistieken niet zo slecht als het landelijke gemiddelde. We hebben op dit moment 51 jeugdleden t/m 21 jaar, waarvan er 34 aan het jeugdplan deelnemen. Het Jeugdplan is een volledig pakket aan lessen, activiteiten, lidmaatschap bij de vereniging & speelrecht.

Maar dat geeft ons niet het gevoel dat we tevreden zijn en achterover kunnen gaan leunen, in tegendeel zelfs. Wij als jeugdcommissie hebben besloten om onze golfstructuur aan te passen en voor te bereiden op wat de komende jaren nationaal zal gaan veranderen. Zo komt de NGF begin 2024 met een nieuwe handleiding voor Jeugdgolf en moet er in 2025 een geheel nieuwe toernooistructuur worden uitgerold voor diverse niveaus.

Met dit ons achterhoofd zullen er in ons Jeugdplan van 2024 al diverse aanpassingen volgen, zodat we in 2025 makkelijker kunnen aankoppelen bij de nationale veranderingen die zullen volgen. Dit heeft als grote verschil dat er veel meer wedstrijden georganiseerd gaan worden voor jeugdspelers. Wat uit de presentatie naar voren kwam, is dat we onze mooie golfsport meer daadwerkelijk als sport moeten gaan uitdragen. Daarom pakken we direct de koe bij de hoorns en starten we vanaf volgend seizoen met meerdere mini-competities. In de overige weken (buiten vakanties & feestdagen om) zullen er wedstrijd & jeugdevenementen georganiseerd worden. Hierbij zit een gezonde balans tussen competitief & recreatief (fun), zodat er voor ieder jeugdlid een passende invulling wordt verzorgd.

Verder werd er meerdere malen benadrukt dat een kind “kind moet kunnen zijn”. Het is voor jonge kinderen niet natuurlijk om een uur lang stil te zijn en stil te moeten staan. Kinderen moeten zich verbaal kunnen uiten en lekker vrij kunnen bewegen over de golfbaan, maar natuurlijk allemaal binnen de door de Golf Pro/begeleider opgestelde regels. Hiervoor zijn er speciale “Het is OK!” regels ontwikkeld en overgenomen uit andere landen die dit met succes toepassen en zo de golfsport laagdrempelig maken voor jeugd. Denk hierbij aan het niet altijd hoeven spelen voor een score, halverwege de hole pas beginnen of het samen spelen met één golfset.

Om het spelen van wedstrijden te promoten hebben we gelijk doorgepakt. Zo gaan we, zoals hierboven al kort vermeld, meer wedstrijden spelen in 2024. Dit gebeurt intern op onze eigen banen, maar ook op externe banen tegen andere clubs. Een vorm die we al kennen is de NGF Jeugdcompetitie. Daarnaast zijn we ook in gesprek met een aantal clubs om een GolfSixes regio te organiseren, een speciale competitie voor de jongste jeugd. En dit allemaal zo goed als mogelijk gegoten in een gestructureerde planning.

Dit is nog maar het begin. Wij hebben er in ieder geval met z’n allen heel veel zin om het jeugdgolf op Het Woold te gaan promoten. Vanaf deze plek wil ik iedereen alvast hele fijne feestdagen wensen en alvast al het goed voor een prachtig 2024.


Jeugdcommissie Het Woold,

Stijn Willekens