Uitslag en uitleg Golfregelvraag van de maand mei

golfregelvraag 360De golfregelvraag van mei ging over paden met schelpen of andere kunstmatige bedekking op de Vier Eijckenbaan en de Gezandebaan. Er kon meer dan één antwoord juist zijn. 

Vraag

Na 3 slagen op Hole 9 van de Vier Eijckenbaan ligt je bal links van de fairway op ca.100 meter van de vlag. De bal ligt precies op het midden van het schelpenpad. Wat is juist?

 

A: In de lokale regels voor de Vier Eijckenbaan is opgenomen dat een schelpenpad een vast obstakel is en dat je dit zonder straf mag ontwijken. Omdat de bal precies in het midden van het pad ligt mag je naar keuze de bal links of rechts van het pad droppen;

B: Je mag de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering; voor de rechtshandige speler is dit punt links van het pad, voor de linkshandige speler is dit punt rechts van het pad;

C:  Je mag de bal spelen zoals hij ligt; je mag losse schelpen voor en achter de bal wegnemen;

Juiste Antwoord 

Antwoord en uitleg

Antwoord A is fout en de antwoorden B en C zijn juist.

Het schelpenpad is een vast obstakel. Dit mag je volgens de regels (Regel 24-2) zonder straf ontwijken. Om het pad te ontwijken moet je eerst het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (Nearest Point of Relief/NPR) bepalen. Het NPR kan verschillen voor een links- en rechtshandige speler. Er is voor een speler maar één NPR.

Het bepalen van het NPR is iets wat in de praktijk vaak fout gaat. Om het NPR te bepalen moet je de stok hanteren welke je zou gebruiken indien er geen belemmering zou zijn geweest, en je behoort de adresseerpositie, speelrichting en swing te simuleren behorende bij de beoogde slag. Dan bepaal je het dichtstbijzijnde punt waar je met je stand en swing geen last hebt van de belemmering waar je relief voor krijgt, niet dichter bij de hole. In de situatie bij hole 9 moet een rechtshandige speler dus aan de linkerkant van het pad droppen en een linkshandige speler aan de rechterkant. Vervolgens droppen binnen één stoklengte van dat punt en niet dichter bij de hole. Dit punt kan soms ook in de rough, onder een struik of in of langs een boom liggen. Daarom is het niet verstandig om meteen je bal op te nemen en daarna pas vast te stellen dat ontwijken geen zin heeft. Als je de bal opneemt zonder de ligplaats van de bal eerst te merken (Regel 20-1) en daarna terugplaatst moet je 1 strafslag bijtellen.

Als je aan de verkeerde kant van het pad de bal dropt en slaat, speel je van de verkeerde plaats (Regel 20-7) en levert dit 2 strafslagen op.

NB: In een situatie dat de bal helemaal aan de rechterkant op het pad ligt kan voor een rechtshandige speler het NPR rechts van het pad liggen. Als je dan het pad ontwijkt mag je bij de slag niet op het pad staan. Als je dit wel doet speel je de bal ook van de verkeerde plaats.

Je bent niet verplicht om het pad te ontwijken (Regel 24-2) en je mag losse natuurlijke voorwerpen zoals schelpen of steentjes wegnemen (Regel 23-1). Als de bal hierbij beweegt de bal terugplaatsen en één stafslag bijtellen (Regel 18-2).

De winnaar van de maand!

Alle inzenders bedankt voor de reactie. Het blijkt dat de golfregels voor het ontwijken van een schelpenpad lastig zijn. We hopen dat er door de uitleg meer duidelijkheid is. De goede oplossing is alleen door Frank Mouwen gegeven. Frank, gefeliciteerd en de bijbehorende attentie ontvang je binnenkort.