Focus

Ieder jaar tijdens de ngf-competitie is er een zondag dat je zelf niet speelt.
Da’s een dag die een andere focus van ons als golfers vraagt dan tijdens een wedstrijd. We zijn namelijk gastvrouw voor onze tegenstanders, terwijl zij elkaar bestrijden op onze thuisbaan ’t Woold.

Ik heb het eens opgezocht; Wat is ‘focus’ eigenlijk? 

Ik kom tot de volgende antwoorden:

  1. punt waarin (licht)stralen elkaar snijden na breking
  2. iets waar je speciale aandacht aan geeft
  3. een model van autofabrikant Ford
  4. concentratie op een bepaald punt

Ad 1. Daar kan ik niks over schrijven, want ik begrijp geen woord waarover dit zinnetje gaat.

Ad 2. We hebben het goed geregeld in ons team. Want ieder van ons heeft een taak op deze gastvrouwendag en die taak heeft speciale aandacht. De ene zorgt ervoor dat ballen keurig netjes gestapeld zijn op de driving range, zodat onze gasten vrijelijk in kunnen slaan. De ander start elke flight nauwgezet op volgorde weg en brengt de trein van de wedstrijd in beweging. Weer een ander regelt voldoende scoringskaarten voor onze gasten. Er zijn ook veel administratieve taken op die dag. Want wie speelt tegen wie en met welke exact en playing handicap? Wat is de uitslag van de wedstrijd? En alles moet keurig geregistreerd en ingetoetst worden op de officiële site van de ngf.
Iemand zorgt ervoor dat de lunch en diner tijdig geserveerd wordt. En dat we ’s middags weer op de juiste volgorde starten. En bovenal richten we gezamenlijk speciale aandacht op de vraag of iedereen blij en tevreden is met het verloop van de dag!  

Ad 3. Eén teamlid rijdt in een Ford Focus. Ik weet niet of dat goed nieuws is??

Ad 4. Concentratie op een bepaald punt.
Dat wil ik hier weleens nader bespreken, want dat vraagt mijns inziens nog wel speciale focus.

Een collega-teamlid is vooral gefocust op wat ze wel en niet gaat eten vandaag, gezien de focus op gewichtsverlies. Degene met de starterstaak heeft de focus op een vreemd punt, want te weinig scoringskaarten op de teeboxen bij de start van de wedstrijd.
Weer een ander teamlid weet vol enthousiasme te vertellen dat er op maandag een wedstrijd is waar ze aan meedoet, maar die wedstrijd heeft helemaal niets met onze gastvrouwendag te maken. Dus hoezo focus??

Een teamlid sluit pas laat in de middag aan, dus die heeft haar focus op deze dag bij een heel andere hobby. Het moet gezegd: de ballen liggen keurig klaar op de driving range en de zakjes chips staan in de middag te lonken voor onze poulegenoten. De bunkers zijn ook netjes aangeharkt, maar dat heeft het herenteam voor ons gedaan (waarvoor hartelijk dank).

De hele administratie en registratie heeft de focus van 2 teamleden. Maar een van de twee is vooral een socializer, die iedereen begroet, een praatje maakt, welkom heet, vragen beantwoordt, kleine probleempjes oplost (lees: scoringskaarten naar de teebox brengt) en knuffelt. Dat heet dan (fo-)kust. 

Kortom; een gezellige dag, met veel vrouwengeklets, humor, lachen, samenzijn, ontspanning en alles wat erbij hoort. Met aan het einde een voldaan gevoel omdat we allemaal samen de focus weer gelijkgericht en scherp hebben gesteld. Onze gasten zijn zeer tevreden en roemen de gastvrijheid van ons team en het team van golfbaan ’t Woold. Zij hebben helemaal niets gemerkt van verlies van focus.

Namens dames 1
Marij Coolen.