FF voorstellen…….VCP

Recent ben ik benaderd door het bestuur van golfvereniging het Woold om VCP te worden. VCP………….waar staat dat voor? Ik ben er eens in gedoken.

VCP staat voor VertrouwensContactPersoon.

Het bestuur gaf mij aan dat zij veel waarde hecht aan een veilige sportbeleving op onze fraaie golfbaan, in het horecagedeelte en op onze oefenfaciliteiten.

Helaas moeten we constateren dat de laatste jaren ‘ervaren onveiligheid door ongewenst gedrag’ een maatschappelijk thema is geworden. De media besteedde volop aandacht aan grensoverschrijdend gedrag binnen allerlei sporten en de emotionele effecten daarvan. Ook de NGF heeft binnen het te voeren beleid ruimte gemaakt voor het adviseren en ondersteunen van golfverenigingen om te komen tot en het behouden van een veilig sportklimaat. Een sportklimaat waar geen plaats is voor intimidatie en ander (seksueel) ongewenst gedrag. 

Het Woold kan zich helemaal vinden in dit beleid en heeft derhalve besloten om aandacht te besteden aan preventie en aanpakken van ongewenst gedrag. Een van de stappen daarin is het aanstellen van een VertrouwensContactPersoon. Graag wil ik die rol vervullen binnen golfvereniging het Woold.

Mocht er onverhoopt iets voorvallen wat je als golfer, medewerker, bezoeker onprettig, grensoverschrijdend of  als intimiderend ervaart, dan is het fijn als je jouw verhaal (in vertrouwen) kan delen. Als jij niet het slachtoffer bent van ongewenst gedrag maar het wel waargenomen hebt, kun je ook bij mij terecht. Blijf er niet mee rondlopen.

Ik bied je mijn luisterend oor en mogelijk een advies wat je verder met je ervaring kan doen. Desgewenst kan ik je begeleiden bij het doen van eventuele vervolgstappen.

Mijn naam is Marij Coolen.

Reeds lang lid van golfvereniging het Woold, waar ik met uitermate veel plezier mijn golfrondjes loop.
Ik kom oorspronkelijk voort uit de gezondheidszorg, maar de laatste 23 jaar van mijn bestaan heb ik me beroepsmatig bezig gehouden met teamcoaching en persoonlijke coaching. Ik denk dat mijn ervaring in gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden me goed van pas komen in deze nieuwe rol als VCP.

Wilt u met mij in gesprek? Mail of bel me dan: info@marijcoolen.nl 0655368648.

De zorg voor een veilige sportomgeving, waar leden en bezoekers met vertrouwen naar toe kunnen gaan en zonder terughoudendheid hun sportieve of andere ambities kunnen nastreven, staat bij Het Woold hoog in het vaandel.