HARECO | Regel van de maand oktober

Na hevige regenval zoals afgelopen weken zou je dit op de baan aan kunnen treffen:

Ook als een bunker vol met water staat, mag je alleen zonder straf in de bunker droppen. Je mag dan als referentiepunt het punt in de bunker kiezen waar je het minste last hebt van het water en dan mag je binnen een stoklengte van dat punt droppen niet dichter bij de hole. Dit staat in regel 16.1c.

Als je dit geen goede optie vindt, dan mag je met één strafslag de bal buiten de bunker droppen. Je moet de bal dan droppen op een rechte lijn die loopt van de hole door de plek van de oorspronkelijke bal en verder naar achteren.


Handicap- & Regelcommissie