DE EERSTE KEER …..

Deze week heb ik voor de eerste keer de vergadering van het bestuur van Het Woold mogen voorzitten.

Voor mij niet helemaal vreemd, omdat ik sinds februari van dit jaar formeel deel uitmaak van het bestuur en omdat ik al een lijstje met bestuursfuncties ‘achter mij naam heb staan’, zoals voorzitter van een handbalvereniging, voorzitter en penningmeester van een hockeyvereniging, hoofdwagenbouwer Brabantse Dag en penningmeester van de Stichting Urgente Noden.
Ook in arbeidsleven heb ik van veel commissies en besturen deel uit gemaakt.

Genoeg daarover: wie ben ik?

Ik ben Jan Karel Jobse, 68 jaar oud en geboren in Vlissingen. Ik heb een zoon en twee kleinzoons van 10 en 8 jaar en ben getrouwd met een betere golfer dan ik: Karin.

Dus ik moet mijn voldoening uit andere dingen halen; binnen het Woold ben ik als clubreferee nog lid van de HARECO en de Hcp54 commissie. Vanaf 2014 was ik voorzitter van de Technische Commissie, die de NGF-teams begeleidt; op 1 juli heb ik het stokje overgedragen aan Dolly Veldman.

En nu voorzitter…………..

Een eer, maar ook een uitdaging om Harry Span, die ruim 12 jaar onze voortreffelijke voorzitter was,  op te volgen.
Ik zal het voorzitterschap trachten op mijn manier in te vullen, daarbij gesteund door zeer bekwame medebestuursleden en door de vele vrijwilligers in de diverse commissies.

Juist die vele vrijwilligers zijn ‘de ruggengraat’ van onze vereniging, vrijwilligers met steeds nieuwe ideeën en voorstellen.
Daarnaast is er een optimale samenwerking met de baaneigenaren, die eveneens vertegenwoordigd zijn in ons bestuur.

En wat zijn nu de onderwerpen waar wij als bestuur de afgelopen tijd, maar ook de komende tijd ons op richten.
Ik noem er een paar:

  • Wijziging van Statuten en Huishoudelijk reglement; de voltooiing wacht nog op informatie van de NGF
  • Doelstellingen voor de komende jaren
  • Overleg met de commissievoorzitters
  • Overleg over de gebruiksovereenkomst
  • Communicatie naar de (nieuwe) leden
  • ‘Updaten’ website
  • Veilig sportklimaat
  • Ledensoftware
  • Formuleren van doelstellingen voor de komende jaren
  • Enzovoort

Het Woold is een prima georganiseerde vereniging; dat willen we als bestuur de komende jaren continueren.

Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van onze vorderingen.

Jan Karel Jobse

Voorzitter Golfvereniging Het Woold