Een feest dat klinkt als een klok

Hoe vier je een 12,5 jarig jubileum op passende wijze met zoveel mogelijk leden van je vereniging? Een vraag waarop het organiserende comité in de afgelopen jaren duidelijk goed over heeft nagedacht én een antwoord gevonden.

Zaterdag jongstleden was de zinderende afsluiting van een memorabele feestweek tijdens het Wooldstock Festival. In navolging van ‘Woodstock’ was de driving range bij het clubhuis omgetoverd tot een festvalterrein, waar de -vaak in een passende outfit- gasten konden genieten van elkaar, de zon, live muziek, eten van de barbecue en voldoende drank voor iedereen.

En daarmee werd het voor de 400 aanwezigen een memorabele, uiterst gezellige middag en avond. U vindt onderaan deze pagina een aantal foto’s die Jan Beenker tijdens het evenement maakte en die goed de sfeer weergeven van het evenement.

Als dank voor de prettige samenwerking, en al het mooie dat bereikt is, werd door het bestuur van de golfvereniging, namens de leden een klok aangeboden aan de baaneigenaren. De klok gaat gebruikt worden voor het starten van shotgunwedstrijden en wordt geplaatst in een klokkenstoel op de Vier Eijckenbaan.

De lokale omroep Siris maakte een reportage van de toespraak van voorzitter Span, de onthulling en het dankwoord. Deze video ziet u hier onderstaand.  Dank aan het team van Siris. U vindt de bron van deze video op de Facebookpagina van Siris als u HIER klikt.

Dank aan de Koninklijke Eijsbouts voor het vervaardigen van deze mooie klok!