Wat betekenen die gele en rode rondjes en kruisen op de baan?

20130207 Scorekaart.GezandebaanHoeveel slagen krijg ik erbij? Dat is de vraag van elke speler met een EGA-handicap op een golfbaan. Op elke golfbaan kan, afhankelijk van de moeilijkheid van de betreffende baan, dat aantal verschillen.

De moeilijkheid van alle golfbanen in de wereld wordt vastgesteld via hetzelfde internationale systeem, waardoor ze allen met elkaar vergelijkbaar zijn en je op elke baan in een tabel kan kijken hoeveel slagen je erbij krijgt.

Dat vaststellen van de moeilijkheid van een golfbaan heet Course Rating en wordt uitgedrukt in het aantal slagen dat een golfer met handicap 0 nodig heeft (de Scratch Course Rating), het aantal slagen dat een golfer met een handicap 18 nodig heeft (de Bogey Course Rating) en het verhoudingsgetal tussen deze twee (de Slope Rating). Met behulp van deze getallen worden de tabellen gemaakt waarop het aantal extra slagen bij elke handicap kan worden afgelezen. De Course Rating en de Slope Rating staan op de scorekaart van elke golfbaan.

De NGF heeft een groep vrijwilligers (lage handicappers) opgeleid om met behulp van dat internationale systeem de moeilijkheid van alle golfbanen vast te stellen. Na de aanleg van een nieuwe golfbaan komt die groep daarvoor op bezoek en na 3 jaar komen ze opnieuw om te beoordelen of de situatie gewijzigd is en na 5 jaar opnieuw. Dat is omdat op een nieuwe baan door de groei van bomen, struiken of heide de situatie sterk kan verschillen van de beginsituatie. Dinsdag 6 augustus komt de groep course raters de hele dag bij ons op bezoek om te beoordelen hoe het nu staat met de moeilijkheid van onze baan. De uitslag daarvan wordt over ongeveer een maand bekend gemaakt.

Het systeem werkt met standaard lengtes van de slagen van dames en heren met een handicap 0 en een handicap 18. De landingsplaatsen van de ballen op deze standaardlengtes zijn in de baan door de baancommissie gemarkeerd. Geel voor de heren en rood voor de dames. Rondjes voor de bogeyspeler en kruisen voor de scratchspeler. De course raters beoordelen de moeilijkheid van het gebied rondom deze standaardlandingsplaatsen. Daarmee wordt via het systeem de moeilijkheid van elke hole berekend en vervolgens de moeilijkheid van de gehele baan voor de scratch- en de bogeyspeler bepaald.

Op de baan zijn nu de markeringen te zien. Om uw eigen prestatie te kunnen vergelijken met die van de bogey- en de scratchspeler geef ik hierbij de lengtes. Let wel, het zijn de landingsplaatsen van de ballen, afhankelijk van de conditie van de baan moet u daar nog 10 a 20 meter bij tellen.

Heren vanaf gele tee:
Bogeyspeler : O 165 meter, OO 320 meter, OOO 475 meter
Stratchspeler: X 210 meter, XX 411 meter

Dames vanaf rode tee :
Bogeyspeler : O 119 meter, OO 238 meter, OOO 357 meter
Stratchspeler: X 174 meter, XX 347 meter

Han Wessels, Baancommissaris