Waargenomen vogelsoorten juni 2018

Bosrietzanger 360 credit Robert Kastelijn

Het warme weer in april en vooral mei, kreeg in juni een vervolg.
In het begin van de maand waren er nog wat buien maar daarna overheersten de hogedrukgebieden. Afhankelijk van de windrichtingen liepen de temperaturen soms op tot zomerse waarden van 30 graden.

De combinatie van veel zon, soms vrij veel wind en geen regen heeft er voor gezorgd dat de droogte op de baan enigszins problematisch is geworden.
De greenkeepers moeten er extra hard aan trekken om de baan goed bespeelbaar en mooi te houden.

 

Het aantal waargenomen vogelsoorten lag met 53 in juni aan de lage kant vergeleken met voorgaande jaren. Misschien hebben de weersomstandigheden hierop invloed gehad. De intensiteit van waarnemen is door mijn vakantie ook wat minder geweest.

De over de baan rondzwervende familie Knobbelzwaan heeft in juni veel aandacht getrokken van de golfers. De 2 jonge zwaantjes zijn nu ruim een maand oud en al flink gegroeid. Ik ben benieuwd wanneer ze de wijde wereld gaan verkennen.

De bijzonderheden van deze maand

De Gele Kwikstaart is een vogel van vrij open agrarische gebieden. In de afgelopen jaren voldoet het biotoop op de golfbaan steeds minder aan de eisen van dit mooie vogeltje. In zijn algemeenheid is de begroeiing in de loop der jaren steeds hoger geworden.
Dit voorjaar heb ik (nog) geen Gele Kwikstaarten gezien op de baan.

Deze maand wel weer enkele waarnemingen van de Patrijs (bedankt Ron). De Patrijs blijft in heel Nederland helaas een ernstig bedreigde vogelsoort.

Mooie waarnemingen in juni waren o.a.
7 juni: 3 hazen, 1 ree, 2 Putters en 1 Bonte Vliegenvanger (zie foto).
13 juni: 1 overvliegende Groenpootruiter

 Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Lo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JUNI 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit O standvogel, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Merel X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Bonte Vliegenvanger X zomer
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten juni 2018 52  
     
Totaal soorten aug 2009 tm juni 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan