Waargenomen vogelsoorten juni 2017

Bosrietzanger 360 credit Robert KastelijnEen bekend gezegde luidt: “In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de spriet, die leggen in de meimaand niet”

In de maand juni moeten de gevolgen en de hectiek rondom de aanwas van vooral jonge vogels verder verwerkt worden.

De oudervogels vliegen af en en aan met voedsel. In de nesten hoor de jongen rommelen om aandacht en bedelen om als eerste het voedsel te bemachtigen.
Kom je te dicht bij de jongen dan beginnen de oude vogels te alarmeren en jongen vluchten naar beschutte plekken.

Natuurlijk zijn er ook kleine drama’s. Je vindt uit de nest gevallen jonge vogeltjes of de resten van door roofdieren of roofvogels gepredeerde exemplaren.
Maar ook die zijn met hetzelfde bezig, zorgen en overleven.

Bij het Wehrmachtshuisje hebben enkele uitgevlogen jongen waaronder een Blauwborst de botsing met een glasplaat helaas niet overleefd.
Ook dit is moeilijk te voorkomen.

In totaliteit wijkt de lijst met waargenomen vogelsoorten zowel in soorten als in aantal niet veel af van voorgaande jaren
Omdat ik in juni met vakantie ben geweest wil ik Jan Timmermans bedanken voor zijn aanvullende gegevens.

groetjes

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
6 juli 2017

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JUNI 2017    
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek X zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Braamsluiper X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten juni 2017 62  
Totaal soorten aug 2009 tm juni 2017 147  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan    
nieuw voor de golfbaan