Waargenomen vogelsoorten in mei 2019

Sperwer

De maand mei was gemiddeld aan de koele kant maar toch vrij zonnig en droog.

Het begin van de maand was wisselvallig en koel met noordelijke wind en dagen met nachtvorst. Dit werd gevolgd door een hogedrukgebied met een periode van droog en zonnig weer. Maar met wind uit oostelijke richting bleven de temperaturen relatief laag.

Na half mei weer wisselvalliger en minder zon maar wel met temperaturen die opliepen tot boven de 20 graden, met een enkele uitschieter tot 25 graden Celsius.

Er volgde nog een  een aantal dagen met droog weer, veel bewolking en lage temperaturen. Mei sloot af met wisselvallig weer en oplopende temperaturen.

Met 69 waargenomen vogelsoorten mei sloot de maand mei goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren. Mei 2016 was een uitschieter met 79 soorten.

De bijzonderheden van deze maand.

Mei 2019 leverde de Sprinkhaanzanger op als de 150e vogelsoort gezien of gehoord op de Golfbaan sinds begonnen is met de maandelijkse tellingen in augustus 2009.  Hij werd tijdens het golfen o.a. gezien en gehoord door Rudolf en Ad. De Sprinkhaanzanger is een onopvallende vogel die meestal herkend word aan de zang wat veel lijkt op het geluid van een sprinkhaan. Hij leeft in natte ruigtevegetaties, waaronder riet, in vrij open gebieden. Omdat hij moeilijk te determineren is lijkt hij zeldzamer dan hij is. De Sprinkhaanzanger broedt ook in de Peelgebieden en op de Strabrechtse Heide.

Voor de oplettende golfer zijn op de plassen in mei altijd wel rondzwemmende vogels met jongen gezien zoals Knobbelzwaan, Wilde Eend, Meerkoet en soms Waterhoen. Op 3, 8 en 18 mei het koppeltje Patrijzen gezien. Helaas geen waarnemingen van juvenielen. Afgelopen maand is de IJsvogel ook weer enkele keren gezien o.a. door Ron.

Op 6 mei kwam een Groenpootruiter overvliegen, twee Tapuiten foerageerden op 12 mei bij hole 15 en op 18 mei riep een Waterral bij hole 10. Een Watersnip werd nog op 3 mei gezien.

“Onze” familie Knobbelzwaan is rond 1 mei weer uitgebreid met 4 jongen. Voorlopig kunnen ze weer vooruit. Het blijft een prachtig gezicht.

NGF Bird Watching Day

Op 18 mei was de door het NGF jaarlijkse georganiseerde Birdwatching Day. Uitgangspunt is op die dag, tussen 00.00 uur en 24.00 uur zo veel mogelijk vogelsoorten te tellen op zo veel mogelijk golfbanen in Nederland te tellen. Doel van de telling is om meer aandacht te creëren voor de natuur op golfbanen en omgeving. Een golfbaan is meer dan een veld waar alleen balletjes geslagen worden. 

Op Golfbaan het Woold hebben we hieraan weer meegewerkt.  Bedankt Ad, Rudolf, Henny, Jan en Wim.

De resultaten van onze telling vindt u hieronder 
Op de site van de NGF is alles ook terug te vinden.

Op dit moment zijn de resultaten van 74 golfbanen bekend. Het Woold staat hierbij op een gedeelde 14 plaats met 6o soorten.
Golfbaan de Texelse had 87 vogelsoorten waargenomen gevolgd door De Heemskerkse Golfclub met 75 soorten.

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
4 juni 2019

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MEI 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Groenpootruiter O doortrekker
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Koekoek X zomer
Gierzwaluw X zomer
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Tapuit X doortrekker
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Sprinkhaanzanger X zomer
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten mei 2019 69  
     
Totaal soorten aug 2009 tm mei 2019 150  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan    

 

GOLFBAAN HET WOOLD

                 
5/19/2019                  
BIRDWATCHING DAY van het NGF 2018

                 
                   
waargenomen soorten 5/18/2019 5/12/2018 5/6/2017 5/21/2016 4/25/2015 4/19/2014 4/20/2013 4/21/2012 4/25/2011
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Dodaars X X X X X X X    
Aalscholver X       X X X X X
Blauwe Reiger X X X X X X X X X
Ooievaar           X      
Knobbelzwaan X X X   X   X    
Grauwe Gans   X   X X X X X X
Nijlgans X X X   X X X X X
Canadese Gans X   X X X X      
Indische Gans               X  
Krakeend X X X X   X X X X
Wilde Eend X X X X X X X X X
Kuifeend X   X X X X X X  
Casarca                 X
Havik   X              
Sperwer         X        
Buizerd X X X X X X X X X
Torenvalk X X X X X X X X X
Boomvalk         X        
Patrijs X         X   X X
Kwartel       X          
Fazant X X X X X X X X X
Waterral X       X X      
Waterhoen X X X X X X X X  
Meerkoet X X X X X X X X  
Scholekster X X X X X X X   X
Kleine Plevier       X     X X X
Kievit X X X X X X X X X
Kemphaan                 X
Bokje               X  
Watersnip     X   X       X
Wulp X       X X X    
Tureluur           X      
Groenpootruiter     X         X X
Witgatje             X X  
Oeverloper               X X
Kokmeeuw   X X X X X   X X
Kleine Mantelmeeuw       X          
Holenduif X X X X X X X X X
Houtduif X X X X X X X X X
Turkse Tortel   X X X X X X X  
Koekoek X X   X X       X
Gierzwaluw X X   X X   X    
Groene Specht X   X X X X     X
Zwarte Specht X   X         X X
Grote Bonte Specht X X X X X X X X X
Boomleeuwerik               X  
Veldleeuwerik         X   X    
Oeverzwaluw X X   X         X
Boerenzwaluw X X X X X X X X X
Huiszwaluw   X         X    
Boompieper X X   X X X X   X
Graspieper         X X X X X
Gele Kwikstaart     X X X X X X X
Balkan Kwikstaart     X            
Witte Kwikstaart X X X X X X X X X
Winterkoning X X X X X X X X X
Heggemus X X   X X X X X  
Roodborst X X X X X X X X X
Blauwborst X X X X X X X    
Gekraagde Roodstaart X       X X      
Paapje           X      
Roodborsttapuit X   X X   X X X  
Tapuit         X       X
Merel X X X X X X X X X
Kramsvogel                 X
Zanglijster X X X X   X   X X
Grote Lijster           X   X X
Bosrietzanger X X   X          
Kleine Karekiet X X X X          
Spotvogel X     X          
Braamsluiper                 X
Grasmus X X X X X X X    
Tuinfluiter X X X X X   X    
Zwartkop X X X X X X X X X
Fluiter           X      
Tjiftjaf X X X X X X X X X
Fitis X X X   X X X X X
Goudhaantje         X X      
Bonte Vliegenvanger           X      
Grauwe Vliegenvanger     X            
Staartmees X   X X   X      
Kuifmees       X X   X X X
Pimpelmees X X X X X X X X X
Koolmees X X X X X X X X X
Boomklever X X     X X X    
Boomkruiper X X X X X X X X X
Vlaamse Gaai X X X       X   X
Ekster   X   X          
Kauw X X X X X X X X X
Zwarte Kraai X X X X X X X X X
Spreeuw X X X X X X X X X
Huismus X X X X X X X X X
Ringmus     X     X X X  
Vink X X X X X X X X X
Groenling X X X X X X X X X
Putter X X X X   X      
Kneu           X X   X
Geelgors           X      
Rietgors X X   X X X X    
                   
Totaal soorten per jaar 60 54 54 58 60 65 57 52 54
                   
Totaal 2011 tot en met 2019

    99
vogelsoorten

         
                   
Weer: in de morgen enkele uren mist, daarna zonning en droog, temperatuur 10 tot 23 graden, zwakke zuidoosten wind.