Ooievaarsnest geplaatst op golfbaan

Met weinig vogels heeft de mens zo’n sterke band als met de ooievaar. Het is dan ook de enige grote en opvallende vogelsoort die al sinds mensenheugenis dorp, stad en veld met zijn aanwezigheid opfleurt, en bij voorkeur menselijke bouwsels als broedplaats verkiest.

Volksverhalen over de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven maken duidelijk, dat het een graag geziene gast is. De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven.

Op 20 februari 2013 is achter hole 13, in de natte biotoop een ooievaarsnest geplaatst, door greenkeepers, het is gebouwd door Louis Klein Zieverink, met deskundige inbreng van Jan van der Loo.

De ooievaar is in Nederland nog een schaarse broedvogel. Met de eerste officiële telling In 1910 waren er ca 500 broedparen, dit liep terug door ontginningen, verdroging en pesticiden etc. naar 0 broedparen in de jaren ’70. In 1991 was er weer één broedpaar in het wild. Toen zijn er herintroductieprogramma’s gestart, met als resultaat dat er momenteel weer ca 600 wilde broedparen zijn in Nederland.

Daarom is het belangrijk dat hulp wordt geboden voor nestgelegenheid, maar nog belangrijker is dat er voldoende voedsel is, zoals insecten, kleine zoogdieren en kikkers.
Met de ontwikkeling van de golfbaan, zijn grote gebieden ingericht als natte drassige gebieden, de biotopen langs de Eeuwselse Loop. In deze biotopen en de omliggende natte gebieden van De Peel en het Starkriet, is naar wij verwachten voldoende voedsel aanwezig om te komen tot een in het wild broedend paar ooievaars.

Op nevenstaande afbeelding ziet u dat er in het zuiden nog maar enkele broedparen zijn (tellingen tot 2008).

Het plaatsen van nestgelegenheid is geen garantie dat er een broedpaar in 2013 komt, het kan jaren duren, maar er zijn de laatste jaren wel regelmatig ooievaars op de golfbaan gesignaleerd, dus wie weet.

Jan van der Loo en Ad Verhoeven