Waargenomen vogelsoorten in januari 2019

Winterkoning 360

Het nieuwe jaar begon somber en zeer zacht met hoge temperaturen, eenmaal tot 10 graden.

Weinig regen en amper zon. Daarna volgde een wisselvallige periode met wat meer regen en wat lagere temperaturen. Na het midden van de maand volgde een meer oostelijke stroming met lagere temperaturen en op plaatsen lichte en soms zelfs matige vorst. Het bleef licht wisselvallig, met soms wat zon en af en toe een buitje. Gevoelstemperatuur hing af van de windkracht. De laatste week van februari sloot af met kille temperaturen met regen, sneeuw en gladheid.

 

Met 45 waargenomen vogelsoorten sloot de maand januari goed aan bij het gemiddelde aantal van voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand

De Grote Zilverreiger heb ikzelf niet gezien in januari. Greenkeper Ron gelukkig wel.
Blauwe reigers waren wel regelmatig aanwezig.

“Onze” familie Knobbelzwaan heb ik één keer gezien op de Eeuwselseloop.

De drie in Nederland voorkomende snipachtigen waren in januari aanwezig op de golfbaan te weten het Bokje, de Watersnip en de Houtsnip.

18 januari was een mooie vogeldag met 1 Bokje, 4 Watersnippen, 2 Buizerds, Groene Specht, 10 Graspiepers, 2 Boomklevers, 5 Goudhaantjes en de nodige vinken en mezen.

Op de sloten en plasjes bleef het rustig met de eenden. Alleen Wilde Eenden in groepjes met wisselende aantallen. Wel op 19 januari 8 Wintertalingen gezien op de Eeuwselseloop.

Op 29 januari zag ik weer eens 2 Grote Lijsters. De laatste keer was dit in mei 2016.

Enkele Meerkoeten waren meestal wel te zien. Bij ijsvorming vonden ze altijd wel een plekje op open water. Bijvoorbeeld onder de brug bij hole 17 en anders wel op de Eeuwselseloop.
Naar Waterhoentjes daarentegen moest je echt zoeken.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JANUARI 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter/zomer schaars
Watersnip X doortrekker zomer schaars
Houtsnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Grote Lijster X standvogel
Goudhaantje X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep X winter, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten januari 2019 45  
     
Totaal soorten aug 2009 tm jan 2019 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan