Waargenomen vogelsoorten in de maand februari 2017

Houtsnip 28 2 2017 360

Met carnaval is ook de maand februari weer voorbij. De dagen zijn weer langer aan het worden en dat is duidelijk in de natuur merkbaar.

Aan het einde van de maand worden onze overwinterende standvogels al weer actiever en dat is vooral ‘s morgens goed hoorbaar zoals van mezen, spechten, vinken en roodborstjes.
De Meerkoeten zijn zich vanuit de grotere plassen bij de Korhoenweg ook weer aan het verspreiden naar de kleinere poelen. Op de akkers en weilanden rondom de golfbaan laten de Kieviten met hun baltsvluchten zich al weer horen en zien. Leuk was de waarneming op de golfbaan van een pleisterende Kievit vlakbij de plek waar vorig jaar een bezet nest was.

Op 17 februari kwam een groepje van 7 Ooievaars overvliegen.

De Tjiftjaf was de eerste zomergast in 2017. Dit jaar, erg vroeg zingend op 21 februari, langs de verbindingspad tussen Kokmeeuwenweg en Gezandebaan.

Bokjes en Watersnippen zijn nog steeds vaste gasten met op 21 februari 12 Watersnippen en 9 Bokjes. Op die dag zagen we ook de derde in ons land voorkomende snip te weten de Houtsnip (zie foto). Dit was hier pas voor ons de tweede waarneming, de eerste waarneming was op 28 februari 2012. De Houtsnip is een schuwe, verborgen levende broedvogel van vochtige bossen. In de winter wordt de Nederlandse
populatie aangevuld met wintergasten vanuit het noorden en wordt dan op meer plaatsen waargenomen.

In 2017 leverde februari 52 waargenomen vogelsoorten op.

Groetjes
Jan van der Loo

Natuurwerkgroep IVN – Het Woold

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN FEBRUARI 2017
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar O zomer
Knobbelzwaan O standvogel 
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Houtsnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees O standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  februari 2017 52  
Totaal soorten aug 2009 tm feb 2017 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan