Waargenomen vogelsoorten in augustus 2019

ooievaars broekstraat 2019 08 28 1600

De maand augustus 2019 was gemiddeld vrij droog, warm en zeer zonnig. De maand begon met een periode van zomerse dagen met temperaturen van boven de 25 graden Celsius.

Dit werd gevolgd door wisselvallig en koel weer bij maximum temperaturen van rond de 20 graden Celsius. Naar het einde van de maand toe ging dit geleidelijk over in warmer weer gevolgd door een hittegolf. Hierbij stegen de maximumtemperaturen, ook op de golfbaan, tot boven de 34 graden Celsius.

Gemiddeld in Nederland viel er minder neerslag in augustus dan in andere jaren. Met grote regionale en zelfs plaatselijke verschillen. In zuidelijk Nederland bleef het helaas in augustus aan de droge kant. Gelukkig was het niet zo extreem als in de maand juli.

De bijzonderheden van de maand augustus 2019

Het aantal van 55 waargenomen vogelsoorten in augustus 2019 viel wat hoger uit dan het gemiddelde van de voorgaande 10 jaren.

In de vroege ochtend van 1 augustus vloog een Roerdomp op uit de hoge begroeiing tussen
de Eeuwselseloop en de fairway van hole 13.
Die ochtend o.a. ook aanwezig de familie Knobbelzwaan, 3 Blauwe Reigers, 1 Dodaars, ca. 50 Wilde Eenden, 2 Kuifeenden, 2 overvliegende Witgatjes, 2 Zwarte Roodstaarten, 3 hazen en 2 konijnen.

Op zaterdagmorgen 24 augustus zag ik honderden rondvliegende Boerenzwaluwen boven de golfbaan en de akkers tussen de Korhoenweg en de Broekstraat.
Verder op de golfbaan 1 overvliegend Witgatje, 1 IJsvogel, een roepende Zwarte Specht,
2 Gele Kwikstaarten, 2 Geelgorzen en enkele foeragerende Blauwe Reigers.

Op 28 augustus ontdekte Ron minimaal 40 pleisterende Ooievaars aan de Broekstraat.
Wegvliegend en rondcirkelend boven de golfbaan zijn ze weer vertrokken richting het zuiden. Ook Jo heeft ze gezien.
Waarschijnlijk dezelfde groep heeft Rudolf op 27 augustus in de avond thuis in Someren over zien komen.
Hij heeft verder afgelopen maand bij de afslag van hole 12 1x een pleisterende en 1x een vliegende juveniele Waterral gezien.

Bedankt Ron, Rudolf, Jo en Ad.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Roerdomp X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar O zomer
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Witgatje O doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Steenuil X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2020

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Roerdomp X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar O zomer
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Witgatje O doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2020

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Roerdomp X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar O zomer
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Witgatje O doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Steenuil X standvogel