Voert u ook al uw Qualifying kaarten in?

Henk: “Onlangs speelde ik een ronde met twee golfvrienden, waarbij we van te voren afspraken om qualifying te spelen. Alle drie hadden we geen goede ronde, althans geen score die onze handicaps zou verbeteren. Mijn speelpartners besloten daarom om de kaart niet in te leveren, waardoor hun handicap niet zou stijgen. Ik besloot dat wel te doen (waardoor mijn handicap met een punt omhoog ging) omdat ik vind dat de handicap een realistisch beeld moet geven van je spel.

Wat zijn eigenlijk de regels (of de etiquette) over het wel/niet inleveren van de scorekaart van een qualifying ronde?”


Helaas gebeurt dit (wat je golfvrienden deden) erg vaak, met als gevolg dat handicaps van spelers geen juiste afspiegeling zijn van de werkelijke speelsterkte.

De regel is duidelijk:

  • Als je een qualifying kaart gaat spelen en dit ook vooraf meldt, MOET de score ook worden ingevoerd.
  • Als je voor aanvang van de ronde niet hebt aangegeven een qualifying kaart te spelen, MAG deze kaart NIET achteraf alsnog als qualifying score worden ingevoerd.

Deze praktijk – dat sommige spelers alleen goede scores invoeren – had voor de invoering van het Wereld Handicap Systeem (WHS) alleen invloed op de eigen handicap van deze spelers, maar het heeft nu ook invloed op de PCC (Playing Conditions Calculation). Als deze spelers de PCC kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze dus ook de handicap van andere spelers beïnvloeden. Bij de oplossing van dit probleem is er een rol weggelegd voor de marker. Bij elke qualifying score die wordt ingevoerd, is er immers sprake van een speler en een marker. De marker houdt de score van de speler bij, verifieert de score met de speler en keurt de score goed.

De marker speelt dus een belangrijke rol in het handicapsysteem, hij of zij borgt de kwaliteit van het systeem. En sinds de invoering van het Wereld Handicap Systeem en de PCC is dit nog meer het geval dan vroeger. De marker kan door juist te handelen een grote bijdrage leveren aan juiste handicaps en correcte PCC’s.

Verder nog vragen over het lopen van qualifying kaarten? Neem dan contact met ons op!

Handicap- & Regelcommissie (HARECO)