HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE

Harry Peeters

Harry Peeters

Voorzitter
Mieke Leenders

Mieke Leenders

Lid
Gertjan van den Heuvel

Gertjan van den Heuvel

Lid
Gré Peeters

Gré Peeters

Lid
Jos Hendriks

Jos Hendriks

Lid
Jan Karel Jobse

Jan Karel Jobse

Lid
Will van de Moosdijk

Will van de Moosdijk

Lid
Karin Jobse

Karin Jobse

Lid
Theo Lankhorst

Theo Lankhorst

Lid

De Handicap- en Regelcommissie is verantwoordelijk voor de toepassing van het NGF Handicap Systeem.

Ze voeren de volgende taken uit:

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.
 • Het samenstellen en afnemen van regelexamens van de NGF en de praktijktoets (HCP-54) ten behoeve van het verkrijgen van een handicap.
 • Het oplossen van regelproblemen, die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door leden zijn voorgelegd.
 • Het bijhouden van wijzigingen in de golfregels en de Decisions on the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and the USGA.
 • Het na overleg met de baancommissie vaststellen van al dan niet tijdelijke Plaatselijke Regels, droppingzones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en blauwe paaltjes.
 • Het adviseren van alle wedstrijd organiserende commissies inzake de naleving van de eisen met betrekking tot “Qualifying Wedstrijden” en bijzondere voorvallen die zich bij wedstrijden hebben voorgedaan.
 • Het berekenen, toekennen, aanpassen, administreren en publiceren van de handicaps van alle clubleden volgens de regels van het NGF Handicap Systeem.
 • Het geven van voorlichting aan de leden inzake alle regels die betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
 • Het onderhouden van contact met de Regiocommissaris en de Commissie Regels,Amateurstatus en Handicaps (CRASH) van de NGF.
 • Het onderhouden van contact met de Handicapcommissies van andere clubs in geval van overgang van leden naar andere clubs.
 • Het geven van richtlijnen aan de baancommissie ten aanzien van meetpunten en de plaatsing van de tee- merken.
 • Het adviseren inzake de lay-out van de scorekaart.