Van A naar Beter, editie 2022/23

Vanaf maandag 21 november is de baan niet meer qualifying. Gezien de wisselende weersomstandigheden is het daarom tevens van belang dat u voor vertrek richting Het Woold de baanstatus controleert op eventuele verhinderingen. Deze baanstatus zal iedere ochtend om 8.00 uur worden bijgewerkt.

Daarnaast wordt er dit najaar, zoals gebruikelijk, weer aan de baan gewerkt. Onze baancommissaris Han Wessels praat u hier over bij.


Allereerst zijn er vanaf maandag 21 november een aantal dagen werkzaamheden op de holes 9 en 10. Deze holes liggen laag en zijn daardoor in de winter nat; zelfs zo erg dat ze in de vorige winter tijdelijk zijn ingekort. Door uitbreiding van de drainage wordt geprobeerd daarin verbetering te krijgen. Tegelijk met dit werk worden er op de fairways van deze twee holes sproeiers van de beregening aangelegd.

Op hole 3 gaat er ook het een en ander veranderen. Rondom de tees wordt het gras vervangen door heide die dan gaat aansluiten op de heide van de heuvel tussen de holes 3 en 4. De overgang van het pad naar de fairway wordt verfraaid en de oranje tee wordt een beetje verlegd.

Op hole 15 worden enkele bomen geplant, die het afsnijden van de dogleg riskanter gaan maken. Nu heeft alleen de daar gelegen bunker die taak, hij krijgt hulp van enkele dennen die, zeker als ze flink zijn gegroeid, het afsnijden van de dogleg aanmerkelijk zal bemoeilijken.

Het spreekt vanzelf dat er tijdens dat werk gewoon kan worden gegolfd, waarbij we er alles aan zullen doen om de golfers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden. Dit alles uiteraard met het doel om in 2023 met elkaar op een nóg mooiere Vier Eijckenbaan te kunnen spelen.

Han Wessels,

Baancommissaris