Laatste extra Informatie avond door de Hareco!

Golfregels 350Op 1 januari 2019 vond een aantal ingrijpende wijzigingen aan de golfregels plaats. De golfregels worden eenvoudiger, er komen minder regels. De focus komt meer dan tot nu toe te liggen op een vlotte doorstroming. Op 28 februari zal de HARECO een vierde en laatste informatieavond organiseren met uitleg over de nieuwe regels en antwoorden op de vragen die u ongetwijfeld heeft. Leden kunnen zich voor deze avond gratis aanmelden via E-golf. 

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de 25 belangrijkste nieuwe of veranderde regels…  Daaronder een link naar de videofilmpjes die de NGF online heeft gezet over dit onderwerp.

 

De 25 meest belangrijke veranderingen aan de Golfregels m.i.v. 1 januari

 1. De zoektijd is verkort van 5 naar 3 minuten
 2. Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf) 
 3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren. Wel je bal markeren
 4. Ingebedde bal – ontwijken zonder straf, overal op de baan (behalve in zand)
 5. Meten van de dropzone – gebruik de langste club maar niet je putter
 6. Droppen – op kniehoogte in plaats van schouderhoogte
 7. Droppen – de bal moet in de dropzone tot stilstand komen
 8. Als je een bal opneemt om een belemmering te ontwijken mag je een andere bal pakken
 9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf
 10. Bal méér dan eenmaal raken (‘double hit’ ) telt als één slag (geen straf)
 11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald
 12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen)
 13.  Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen – mag met twee strafslagen
 14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd
 15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen
 16. Je mag de grond of water in een hindernis aanraken
 17. Stand innemen op de verkeerde green is niet toegestaan
 18. Bal beweegt op de green nadat deze is gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf
 19. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
 20. Je mag alle schade herstellen op de green behalve beluchtingsgaten en natuurlijke slijtage
 21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
 22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed
 23. Je mag geen clubs langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’
 24. Een caddie mag niet helpen met ‘oplijnen’
 25. Speel zo vlot mogelijk: Readygolf

 Zoals reeds gemeld heeft de NGF videofilms klaargezet waarin de belangrijkste veranderingen uiteen worden gezet. U kunt deze afspeellijst HIER bekijken.