NGF competitie 2024

Beste golfers,

Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de NGF-competitie 2024 zijn weer gestart.
Vanaf 1 augustus 2023 is het mogelijk voor een team in te schrijven.

Zoals de meesten weten zijn er veranderingen ten opzichte van de afgelopen competitie.
We willen daar even extra aandacht voor vragen.
Nieuw is de dames 65+ competitie op donderdag. Deze wedstrijden gaan over 18 holes. Deelname is mogelijk als men op 1-04-2024 65 jaar is of ouder. Deze 65+ competitie is nieuw en maakt het mogelijk méér dan voorheen tegenstanders van min of meer gelijk niveau te treffen. Met name sinds de verlaging van de seniorenleeftijd van 55 naar 50 is het niveauverschil in sommige competities erg groot geworden wat ten koste kan gaan van het spelplezier. Overigens zijn leden van 65 en ouder niet verplicht om aan deze competitie deel te nemen. Vooralsnog is de opzet een proef en zal komend jaar moeten blijken of er voldoende animo is om een dekkende competitie te kunnen organiseren.

Op zondag zal het tweede damesteam in de 27 holes competitie 18 holes gaan spelen. Alleen de dames teams in 1e en hoofdklasse spelen werkelijk 27 holes.
Dit geldt ook voor de twee herenteams 27 op zondag en het tweede heren senioren 27 team op vrijdag en dames 27 op donderdag. Zij spelen eveneens 18 holes in de 27 holes competitie.
De vereniging heeft daarnaast ruimte gekregen om een tweede heren 36 team te laten spelen op zondag.

Technische commissie