Natuurgebied met Golfbaan en niet andersom

Het Woold speelt zich al jaren behoorlijk in de kijker door de manier waarop wordt omgegaan met de flora en fauna. Dat leidde al tot artikelen in de pers en in de golfbladen en tot de speciale aandacht van de NGF.

De NGF nodigde Han Wessels en Ad Verhoeven uit om namens het Woold te komen vertellen hoe we met de natuur, duurzaamheid en het beheer van de banen omgaan.

En van deze uiteenzetting is een film gemaakt die we u niet willen onthouden. U kunt hem onderstaand bekijken.

In de maandelijkse vogelrapportage wordt melding gemaakt van de karekiet. Deze vogel zingt uitbundig. Hoe uitbundig? Dat hoort u als u op onderstaand geluidsfragment klikt. ook deze foto is afgelopen vrijdag gemaakt op de golfbaan.