Golfbaan Het Woold op de Dutch

Donderdag 26 augustus hebben wij op een bijeenkomst van de NGF een voordracht gehouden over de natuur op onze golfbaan. Wij, zijn Ad Verhoeven voorzitter van de IVN-natuurwerkgroep het Woold en Han Wessels ontwerper van de baan en baancommissaris.  Het gezelschap van toehoorders bestond uit baancommissarissen, managers en hoofdgreenkeepers van golfbanen in Nederland. Het was een studiedag van de NGF voor golfbanen die van plan zijn het GEO-certificaat te verkrijgen, een internationaal certificaat dat uitgereikt wordt aan golfbanen die duurzaam zijn, die biodiversiteit bevorderen en die verstandig omgaan met alle milieuaspecten. De NGF belegt regelmatig deze studiedagen om golfbanen te stimuleren dit certificaat te behalen en om hen te helpen met het vele werk dat daarvoor nodig is. De studiedag was dit keer op golfbaan de Dutch waar tegelijkertijd een wedstrijd van de Europese Challenge Tour werd gespeeld.

Wij werden niet aangekondigd als een golfbaan met een landschap, maar als een landschap met een golfbaan. Wij hebben onze visie gepresenteerd dat golfbanen naadloos moeten passen in het plaatselijke landschap en hebben verteld dat daarom tegelijkertijd met de golfbaan het oorspronkelijke landschap van de Brabantse zandgronden en de Peel is aangelegd. We hebben laten zien hoe het vlakke landbouwgebied van maisakkers, aspergevelden en grasland in 10 jaar tijd is veranderd in het huidige natuurgebied waarin met veel plezier wordt gegolfd. Ook een belangrijke reden waarom wij voor deze presentatie waren gevraagd is onze samenwerking met het IVN. Het IVN heeft al vanaf dag één van het ontwerp- en vergunningenproces meegedacht en heeft zich, door haar vertrouwen in de waarde voor de natuur een pleitbezorger getoond van onze plannen. We hebben verteld over onze natuurwerkgroep, een combinatie van 14 enthousiaste natuurkenners, deels leden van het IVN en deels van de golfclub en hoe gedegen allerlei onderdelen van de flora en fauna worden geïnventariseerd en jaarlijks in een rapport wordt vastgelegd. Over de nestkasten voor vogels en vleermuizen, de ijsvogelwanden, het insectenhotel en de bijenkorven. En over de bijzondere zeldzame soorten planten en dieren die al zijn waargenomen.

Wij hadden het idee dat ons verhaal veel indruk maakte, een aantal toehoorders hebben om nadere informatie gevraagd en willen ons later raadplegen. Eén vraag uit de zaal bracht ons in verwarring. Er werd gevraagd of er wel eens conflicten waren ontstaan met golfers. Na enig nadenken en na het navragen bij Henk, onze hoofdgreenkeeper die in de zaal zat, konden wij zeggen dat het nooit was voorgevallen. Achteraf hadden wij hen moeten verwijzen naar de site van Leading Courses om te lezen hoe golfers over onze baan schrijven en er punten aan toekennen. Op alle 7 ranglijsten waarop wij kunnen scoren horen wij bij de bovenste 20 van de 280 banen in Nederland, waarvan in 2 ranglijsten al 7 jaar op de 1e plaats.

Han Wessels