Maandbeker 2022

Zaterdag 19 maart  start de maandbeker 2022, de laatste wedstrijd is 8 oktober.

Verder zullen de wedstrijden elke 2e zaterdag van de maand worden gespeeld op de Vier Eijckenbaan.

Er wordt gespeeld in 2 categorieën, nl. Strokeplay (Hcp 0.0 – 2.0) met HCP verrekening en individueel Stableford (Hcp 20.1 – 38.0) 18 holes. De categorie waarin men start op de eerste speeldag, is de categorie waarin men ook eindigt voor de eindstand.

De wedstrijd is voor leden met een geldig GVB en een Hcp van maximaal 38.0. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 90.

Aanvang van de wedstrijd is om 08:00 uur. Inschrijven kan vanaf twee weken voor de wedstrijd via E-Golf4U tot donderdag voor de wedstrijd 18:00 uur. Na donderdag 18:00 uur maakt de wedstrijdleiding de flightindeling die bekend wordt gemaakt voor vrijdag 20:00 uur in E-Golf4U. Tevens krijgt elke deelnemer aan de wedstrijd een email met daarin de startlijst.

De Strokeplay wedstrijd start in principe als eerste, daarna volgt de Stableford wedstrijd. Het is mogelijk dat de categorieën door elkaar spelen. Na de wedstrijd voeren de spelers de kaart in op de zuil in het clubhuis of in de E-Golf4u app met hun marker.

De wedstrijd gaat over 8 speelrondes en de einduitslag is over de best of 6. Na de laatste Maandbeker wedstrijd volgt de prijsuitreiking.

In verband met Corona zal dit jaar geen bijdrage worden gevraagd.

Zie hieronder het volledig wedstrijd reglement.

Subcommissie Weco maandbeker.

.

Wedstrijdreglement Maandbeker 18 holes Vier Eijckenbaan 2022 

Startdatum: Zaterdag 19 maart 2022

Slotdag: zaterdag 8 oktober 2022 met aansluitend einduitslag en prijsuitreiking

Spelvormen:

18 holes Strokeplay met handicapverrekening van HCP 00.0 – 20.0

18 holes individueel Stableford van HCP 20.1 – 38.0

Gespeeld wordt volgens de officiële R&A USGA-golfregels en de local rules zoals deze gelden op de speeldagen.

Deelnemers:

Iedereen met een HCP van maximaal 38.0

Deelnemers met handicap 0.0 – 20.0 spelen Strokeplay met handicapverrekening en starten in principe als eerste groep.

Deelnemers met een handicap 20.1 – 38.0 spelen individueel Stableford en starten in principe na de Strokeplay spelers. Hier kan verandering in voor komen. Het maximum aantal deelnemers is 90.

De categorie waarin men start op de eerste speeldag, is de categorie waarin men ook eindigt voor de eindstand.

Inschrijven:

Inschrijven voor de wedstrijden kan vanaf zaterdagmorgen 09:00 uur twee weken voor de wedstrijd tot en met donderdag 18:00 uur voorgaand aan de wedstrijddag via E-golf4u. Voor houders van een actieve handicart is het mogelijk gebruik te maken van een buggy.

Indeling:

Op donderdag na 18:00 uur voor de wedstrijd maakt de wedstrijdleiding de flightindeling met bijbehorende starttijden met een interval van 8 minuten. Deze lijst staat uiterlijk vrijdag 20:00 uur op de site in E-golf4u. Tevens krijgt elke deelnemer aan de wedstrijd een email met daarin de startlijst. Flights bestaan uit maximum 3 spelers.

Op de wedstrijddag:

Op zaterdag morgen is de wedstrijdleiding 30 minuten voor de eerste starttijd aanwezig. De eerste flight start maart en april om 08:00 uur, daarna om 7.30 uur.

Deelnemers dienen zich op de wedstrijddag uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding voor in ontvangst nemen van de scorekaart, met vermelding van naam, starttijd, HCP en marker. Deelnemers dienen 10 minuten voor hun starttijd op de starthole aanwezig te zijn.

Na de wedstrijd dient iedere deelnemer zelf de scores samen met de marker in te voeren in de EGolf4u app of op de terminal (hal clubhuis) in E-golf4u. Daarna dient de volledig ingevulde scorekaart in de Weco bak gedeponeerd te worden bij de terminal.

Niet correct ingevoerde scorekaarten worden als 0- score opgeslagen.

Baanconditie:

Indien de baan op de starttijd van de eerste flight door omstandigheden nog dicht is, beslist de wedstrijdleiding of de wedstrijd enige tijd wordt uitgesteld, of wordt afgelast.

Handicapverrekening:

De maximale WEHCP (wedstrijd-exact-handicap) is 38.0

Elke kaart is qualifying mits de baan qualifying is.

Local rules:

Alle Local rules gelden ook voor de wedstrijd in deze competitie en hebben, indien tegenstrijdig, voorrang op regels in dit reglement.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op het mededelingenbord en op de verenigingswebsite.

Prijzen Maandbeker competitie:

De competitie gaat over 8 wedstrijden en de beste 6 wedstrijden tellen mee voor de einduitslag.

De categorie waarin je start op de eerste speeldag is de categorie voor de eindstand.

Deelnemers die mee doen in de Strokeplay competitie en in aanmerking willen komen voor de prijzen mogen geen enkele streep of no-score op hun scorekaarten hebben.

In beide categorieën zijn drie prijzen. Er is geen afzonderlijke prijs voor heren/dames.

Bij gelijk eindigen Strokeplay telt de netto laagste som van de scores over de laatste 3 gespeelde wedstrijden, indien nog gelijk over de laatste 2 gespeelde wedstrijden, indien nog gelijk over de laatste wedstrijd.

Bij gelijk eindigen Stableford telt de hoogste som van de scores over de laatste 3 gespeelde wedstrijden, indien nog gelijk over de laatste 2 gespeelde wedstrijden, indien nog gelijk over de laatste wedstrijd.

Deelnemers die voor een prijs in aanmerking komen worden geacht tijdens de prijsuitreiking op de slotdag aanwezig te zijn. Indien een prijswinnaar niet aanwezig is vervalt zijn prijs. De wedstrijdleiding heeft het recht in bijzondere omstandigheden hiervan af te wijken.