Jeugdplan 2024: een gloednieuw concept

Eerder deze winter hebben we u allen geïnformeerd over het upgraden van ons Jeugdplan 2024 naar aanleiding van een regiobijeenkomst die de NGF in november (op Het Woold) organiseerde over jeugdgolf in Nederland. Een korte samenvatting van jeugdgolf uit het vorige verslag:

De status van het jeugdgolf in Nederland is niet al te best. Sinds 2013 zijn er 38% minder jeugdgolfers (t/m 18 jaar). Op dit moment bestaat 3% van alle Nederlandse golfers uit jeugd (t/m 18 jaar). Hiermee zijn we 47e van de 49 Europese landen. Het Europese gemiddelde is 8%. In Zweden en Spanje is het percentage 12% , België 11%.

Gelukkig zijn de cijfers op Het Woold niet zo slecht als het landelijke gemiddelde, maar ook voor ons waren deze cijfers een wake-up call om ons jeugdaanbod te herzien en te bekijken wat we beter kunnen doen.

Na diverse brainstormsessies van het MT van de golfbaan & het Pro team is er een compleet nieuw plan opgesteld. We gaan hierin mee in de landelijke adviezen, die focussen op een aanbod dat jaarrond is én zich vooral afspeelt op de baan en niet op de oefenfaciliteiten. We gaan ervan uit dat we hiermee golf nog meer als sport uitdragen en dat het ten goede komt aan het structureel verbeteren van het spelniveau van onze jeugdleden.

Het nieuwe plan hebben we samengevat in een kort document, dat via onderstaande button te bekijken is:

Belangrijk om bij bovenstaand plan te vermelden is dat we nog steeds de groepsindeling maken op basis van leeftijd & niveau, zodat we de lesinhoud kunnen aanpassen op het niveau van iedere deelnemer.


Wij gaan met goede moed het seizoen 2024 van start en hopen dat onze jeugdleden vanaf dit jaar nóg meer gaan genieten van de mooie golfsport en de faciliteiten die we op Het Woold aanbieden.

Heeft u interesse in meer informatie over ons Jeugdplan? Of wilt u graag uw (klein)kind een keer mee laten doen middels een proefles? Neem dan contact op met Stijn Willekens via stijnwillekens76@gmail.com of 06-51611923.


Namens de jeugdcommissie,

Stijn Willekens & Rens van der Schouw