Highlights van de Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag 27 februari vond de 14e ALV plaats van onze vereniging. Bijna 80 leden waren aanwezig. Die aanwezigheid werd gewaardeerd via een ontvangst met koffie/thee en iets lekkers erbij en ook in de pauze  werden we van een drankje voorzien. 

Uiteraard kunt u later het verslag van deze ledenvergadering teruglezen. In deze bijdrage een sfeerimpressie van de avond.

Bijzonder interessant was de presentatie van Han Wessels over de verdroging en de vernatting van onze baan. Han gaf een heldere uiteenzetting over het beleid van de provincie Noord-Brabant en de Waterschappen en de gevolgen hiervan voor de Brabantse golfbanen. 

Het Woold verbruikt slechts 11% van het water, dat in ons gebied neervalt, voor beregening van de baan. Daarnaast wordt water vastgehouden in de diverse poeltjes in de baan die onderling met elkaar zijn verbonden. Met onze bijdrage aan de verdroging valt het dus wel mee. Om de vernatting tegen te gaan wordt geïnvesteerd in extra drainage en in vervanging van drainagebuizen, omdat die verstopt zijn geraakt door wortels van de beplanting. Goed om te horen dat er zoveel wordt gedaan om onze baan in een goede conditie te krijgen en te houden! Wilt u uw steentje hieraan bijdragen? Meld u dan aan voor de Werkgroep onderhoud natuur!

Rens van der Schouw gaf een toelichting op de stappen die worden gezet om een goede vervanging te vinden voor het softwaresysteem van Egolf4U. De komende maanden worden diverse alternatieve softwarepakketten getest. Uiteraard wordt ook gekeken naar het systeem van Nexxchange, de partij die Egolf4U heeft overgenomen. Een speciale werkgroep met vertegenwoordigers van het management, het bestuur, Weco en PR-cie is bezig met deze nieuwe aanpak. 

Voorzitter Jan Karel Jobse sprak een woord van dank uit aan de terugtredende Jan Beenker, die vanaf 2010 in het bestuur zat en veel voor onze vereniging heeft betekend. Jan werd terecht in de bloemen gezet. Vervolgens werd Raymond Koster warm onthaald als nieuw bestuurslid.

Tenslotte was er luid applaus voor Sjaak Leenders, die is uitverkozen tot de Vrijwilliger van het Jaar 2023!

PR-commissie

Irma Verhoeven