Jaarvergadering Businessclub ‘t Woold.

galf algemeenDonderdag 19 januari j.l. was het weer tijd voor de jaarvergadering van de businessclub in het ons intussen zo vertrouwde en gewaardeerde clubhuis. De jaarvergadering voelt als een keerpunt in de donkere wintertijd. Vóór de vergadering waren er vooral herinneringen aan het jaar achter ons, erna is er weer volop toekomst en lijkt de eerste Rabo competitiedag al binnen handbereik.

Maar niet nadat, onder bezielende leiding van voorzitter Henk Hoeks, de aanvankelijk lang ogende agenda, uiteindelijk een peulenschil bleek te zijn.

Henk begon met een terugblik op 2016, zes nieuwe leden, bedrijfsbezoeken aan Eijsbouts klokkengieterij, Aarts zwembadbouw en De Blauwe Lotus, de Rabocompetitie, de Business Challenge, de Family Business Day, de uitwisseling met Prise d’eau, Ladies en Business, het Bye Bye diner en niet te vergeten het hoogste punt van het jaar, het weekendje Oostenrijk. Hulde aan het bestuur voor dit prachtige aanbod (deze opmerking kwam uiteraard niet van de voorzitter zelf).

De agenda voor 2017 is zo mogelijk nog uitgebreider en is volledig op de site terug te vinden. Twee afspraken voor de korte termijn zijn vast het noemen waard, 9 februari bedrijfsbezoek aan Dispolab van Peter van den Akker en 9 maart de start van de Rabocompetitie. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij.

Veranderingen in 2017:
De Rabocompetitie in 2017 bestaan uit zeven wedstrijden waarbij de beste vijf meetellen voor het klassement. De telling van 2016 blijft gehandhaafd. Uit data-analyse over 2016 blijkt dat de kansen voor de 18 holes spelers en de 9 holes spelers in het klassement zo goed als gelijk zijn. Er lijkt recht te worden gedaan aan enerzijds een zo eerlijk mogelijk eindklassement en anderzijds de intentie om samen op pad te zijn.
In 2017 zullen naast het dagklassement de speler en speelster met de laagste bruto score een eervolle vermelding krijgen. Zij zijn uiteindelijk in absolute zin onze beste golfers. Overigens zullen de data ook in 2017 weer geanalyseerd worden.

Nieuw voor 2017 is het plan voor startups.
Twee startups worden in de gelegenheid gesteld onder aantrekkelijke voorwaarden deel te nemen aan de competitie. Indien er interesse is vanuit bekenden/relaties (zakelijk gerelateerd) om te starten met golf, komt men hiervoor in aanmerking. Men mag kosteloos deelnemen aan Rabocompetitie, moet een bepaald aantal keer aanwezig kunnen zijn en men wordt in iedere wedstrijd gekoppeld aan een interessante relatie. Geïnteresseerden kunnen zich bij Henk melden.

Een bezoek aan een multinational staat op de rol. Details volgen. Gedacht wordt aan september. Te melden valt alvast dat het een zeer groot bouwproject betreft , waar bestuurslid Roland Lijten bij betrokken is.

De uitwisseling met de BC van Prise d’eau was zeer geslaagd waarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal deelnemers van onze eigen BC beperkt was en “ons team” aangevuld moest worden met derden. Mogelijk is het voor veel ondernemers te veel gevraagd een groot deel van de dag vrij te maken voor een uitwisseling. Om die reden stelt het bestuur voor in 2017 geen uitwisseling te organiseren. Dit stuitte niet op verzet uit de zaal.

Evaluatie Golfweekend Oostenrijk:
Onze voorzitter deed een verwoede poging de evaluatie van het uitstapje naar Oostenrijk over te slaan, maar dit stuitte dus wél op verzet, en begrijpelijk want het was zeer geslaagd. Bij de evaluaties bleek de afstand wel een puntje te zijn, 8-9 uur rijden vond menigeen wat te lang. Het voorstel is daarom het weekend in 2017 te herhalen, maar dichterbij huis. Voorstellen voor locaties en golfbanen vanuit de leden zijn van harte welkom.

Evaluatie Matchplaykampioenschap:
Het eerste kampioenschap matchplay is zeer positief ervaren. In 2017 vindt er een nieuw kampioenschap plaats. De voorronden mogen in een periode van enkele maanden op een zelf gekozen tijdstip worden afgewerkt. Alleen de finaledatum staat vast, tegelijk met de Rabocompetitie in oktober. Inschrijven via de gebruikelijke kanalen.

Woold Late Night:
Twee gastsprekers waren uitgenodigd om aan de hand van de bekende vragen van Henk ons mee te nemen in de wereld van Ahrend en APM Terminals. Beide heren hebben Asten als thuisbasis.

Eugène Sterken, geboren en getogen in Asten, CEO bij Ahrend toonde ons de sterk veranderde wereld van Ahrend, voorheen kantoormeubelen en nu een zeer innovatieve onderneming op het terrein van kantoorinrichting tot op het niveau van gepersonaliseerde klimaatbeheersing. Uw verslaggever droomde even weg bij het idee van een koel kantoor met een licht verwarmd bureaublad, een minimaal verwarmde stoel en een kacheltje bij de voeten.

Eugène gaf aan dat een vijfjaren planning niet meer van deze tijd is, de veranderingen gaan daarvoor veel te snel. Hij bood ons een inkijk in de visie die nu de basis vormt voor het bedrijf, samengevat in een kompas met zeven pijlers. Iedere actie van ieder personeelslid dient vanuit één of meerdere van deze pijlers te starten. Niet, dan direct stoppen en iets anders gaan doen.

De tweede gast was Pieter Hartog (Astenaar van begeerte) Managing Director APM Terminals Rotterdam. Door voorgaand werk in Asten terecht gekomen. Nu reist hij elke dag van Asten naar Rotterdam op en neer. Het beeld dat hij schetste van het terminalbedrijf is samen te vatten onder de termen, heel groot en heel veel. Giga kranen en schepen en ongelooflijk veel containers en dat voor 80% geautomatiseerd.

Twee boeiende en inspirerende verhalen. Beide sprekers vonden het zichtbaar prettig iets van hun passie met ons te mogen delen waardoor Henk met een half lijstje onbeantwoorde vragen bleef zitten, want er was nog iets te doen:

De prijsuitreiking van de Rabocompetitie.
– Dames: 1. Femke van der Horst 2. May van Bilsen 3. Sarah Carpenter.
– Heren: 1. Christian Meulendijks Gedeeld 2. Rinus van Mullekom en Erik van Oosterhout.

Winnaar van het matchplaykampioenschap: Rinus van Mullekom.

Na alle felicitaties, de bonnen en het welverdiende applaus restte er nog één agendapunt.
Na jarenlang trouwe ondersteuning van het bestuur heeft Birgit Goumans haar werkzaamheden voor de businessclub beëindigd. Birgit namens het bestuur en alle leden enorm bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Rest een dank aan alle aanwezigen en het sluiten van de vergadering.

Uw net aangestelde verslaggever, Theo Lankhorst