In memoriam

Dinsdag 13 februari in de vroege morgen is Jan van der Loo overleden.

Jan was de pionier van de Natuurwerkgroep IVN het Woold. Hij startte al in augustus 2009 met de inventarisatie van alle vogelsoorten op de golfbaan. Zowel op de 9 holes baan maar ook op de landerijen waar de 18 holes baan in voorbereiding was.

Jan, een echte vogelaar die de Peel en omgeving kende als geen ander, hij was begaan met de ontwikkelingen die in en rond de Peel plaats vonden.

Hij schreef dan ook in de inleiding van zijn eerste broedvogelinventarisatie van 2009, niet alleen welke soorten hij had waargenomen, maar ook of deze soort op de rode lijst stond. 

Dit is een lijst waarvan de soort sterk is achteruitgegaan. Hij maakte zich echt zorgen want op die rode lijst (2004, Nederland) stonden helaas al 78 vogelsoorten.

Hij was vaak ‘s morgens vroeg om met het krieken van de dag de vogels te horen, want hij kende van iedere vogel het geluid. 

Voor de aanleg van de “Vier Eijkenbaan” in 2011, had Jan dan ook al een goed beeld welke vogels in het gebied voorkwamen. Jan was vaak in het gebied, zodat hij b.v. met grote nauwkeurigheid in het broedseizoen vaststelde welke vogels een eigen broed territoria hadden. 

Als lid van de baancommissie, ontstond bij Jan het idee om een werkgroep te gaan vormen samen met leden van het IVN Asten-Someren, welke de gehele Flora en Fauna zouden inventariseren om zo de ontwikkelingen te kunnen volgen.

Ik mag dan ook vaststellen dat Jan zijn inzicht dat omvormen van gras- en maisland in vele natuurlijke biotopen op de golfbaan zijn effect heeft gehad.  Van 56 vogelsoorten die Jan in 2009 waarnam zijn er t.e.m. 2024 al 158 vogelsoorten waargenomen.

Jan heeft vanaf 2009 tot en met 2019 de vogelstand op het Woold bijgehouden en per maand een overzicht gepubliceerd op de site.

Zijn hobby, zeg maar zijn werk heeft vruchten afgeworpen en we zijn dan ook bijzonder dankbaar dat hij met zijn kennis en inzicht, de basis heeft gelegd voor de inventarisatie van de Flora en Fauna op de golfbaan. 

Jammer dat hij de laatste jaren heeft moeten afhaken door zijn ziekte, maar dat drie vogelaars het hebben overgenomen, met ook de maandelijkse vogelverslagen op de site van het Woold, is zijn verdienste.

We zijn Jan dan ook als leden van de Natuurwerkgroep IVN het Woold bijzonder dankbaar.

Ook als lid en velen met mij waarderen zijn werk en ervaren dagelijks dat golfen in de natuur op het Woold, met de vele vogels een speciaal gevoel geeft.

Jan bedankt, we zetten je werk voort.

Wij wensen Maria en de kinderen veel sterkte.

Ad Verhoeven, lid baancommissie en voorzitter Natuurwerkgroep IVN het Woold