IJsvogelwandjes

ijsvogel001 360Dat golfen en natuur goed samen gaan wist u al. Gedurende het hele jaar inventariseert de IVN op de golfbaan een biodiversiteit aan planten en dieren.

Jaarlijks is er een indrukwekkend rapport van deze inventarisatie. Dit rapport bevat een schat aan informatie, is leuk om te lezen en het ligt altijd in het clubhuis ter inzage. Waargenomen vogelsoorten worden maandelijks in kaart gebracht.

Er wordt permanent gewerkt aan een verbetering van flora en fauna op het hele landgoed. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van een insecten- en bijenhotel tot het plaatsen van ijsvogelwandjes.

 ijsvogel003

Het hoe en waarom van deze ijsvogelwandjes lichten we graag aan u toe. Onderstaand een uitleg door baancommissaris Han Wessels.

De ijsvogel is in ons land een vrij zeldzame vogel. Omdat de ijsvogel veel last heeft van strenge winters variëren de aantallen sterk van jaar tot jaar. In de winter zijn er meer ijsvogels in ons land omdat ze dan uit de noordelijke en oostelijke koude gebieden, waar het water bevroren is, naar ons komen. Is er echter ook hier langdurig ijs op het water dan gaan er veel dood.

ijsvogel 002De ijsvogel eet voornamelijk vis. Langer dan 2 weken ijs, dus geen voedsel, is funest. Het aantal broedparen varieert daarom sterk van 35 in 1997 tot 900 in 2008. In Nederland is er voldoende water met voor de ijsvogel geschikt voedsel. De beperkende factor voor de groei van de soort is geschikte nestgelegenheid. Als er meer nestgelegenheid zou zijn, zouden er meer ijsvogels na de winter in Nederland blijven.

Op onze golfbaan wordt er regelmatig een ijsvogeltje waargenomen. Ondanks de aanwezigheid van 2 ijsvogelwandjes zijn er nog geen broedgevallen. Wat betreft hun nestplaats is de ijsvogel een veeleisend vogeltje. Ze maken hun nest in een steil wandje van liefst lemig zand. Ze graven daarin een ronde gang van ongeveer 6 cm doorsnede en 30 tot 100 cm diep met achterin een nestkamer. De aanvliegroute naar het wandje moet geheel vrij zijn en voor het nest willen ze een tak of paaltje om er even op te zitten voor ze in het nest verdwijnen. Het wandje moet ook rechtstreeks aan het water grenzen, zodat kleine roofdieren er niet bij kunnen.

Het ene wandje op de golfbaan ligt aan de poel tussen hole 13 en het Gedenkbos. Dit wandje hebben we als baancommissie helemaal schoongemaakt en bomen en riet zijn verwijderd om een vrije aanvliegroute te krijgen. Het tweede wandje, dat ligt tussen de holes 14 en 17, vroeg wat meer werk. Dit wandje was de afgelopen jaren erg afgekalfd door de golfslag van het water van de vijver.

We hebben nu een fundering aangebracht om het afkalven van zand te voorkomen. Op deze fundering is een nieuwe wand gebouwd van boomstronken en lemig zand. Dit wandje is nu ruwweg gemaakt, het moet even rusten, daarna worden afgewerkt, dan zijn beide wandjes klaar om de ijsvogeltjespaartjes te ontvangen.

Han Wessels,
baancommissaris

insectenhotel 001