Start zomercompetitie op de Vier Eijckenbaan en Gezandebaan.

Wedstrijdreglement versie:16-11-2022

Wintercompetitie 9 holes Vier Eijckenbaan 2022-2023

Startdatum : maandag 7 november 2022
Slotdag : maandag 27 maart 2023

Gespeeld wordt volgens de officiële R&A USGA-golfregels en de lokale regels zoals deze gelden op de speeldagen.

Spelvorm:

• 9 holes stableford.
• Oneven weken wordt gespeeld op de eerste lus (hole 1-9), even weken op de 2e lus (hole 10-18).
• Er zijn geen dagprijzen.

Deelnemers 9 holes wedstrijd:

• Iedereen met een ledenkaart van De Vier Eijckenbaan met minimaal WHS 54.0 kan deelnemen aan de competitie.
• Het maximaal aantal deelnemers is 102.
• Er is 1 categorie.

Inschrijven:

• Inschrijven voor de wedstrijden op De Vier Eijckenbaan kan vanaf maandagmorgen 09.00 uur tot en met vrijdagavond 18.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijddag via E-golf4u of via de zuil in het clubhuis.
• Het is mogelijk een extra wens of een beperking op te geven zoals “vroeg/laat” of “rijdt samen met”.
• Bij inschrijven is het mogelijk per wedstrijddag een keuze te maken voor afslag van de oranje, rode, blauwe of gele tees (voor dames en heren) en wit voor alleen heren.
• Wijzigen van de gekozen tee-positie is mogelijk tot vrijdag 18.00 uur. Indien niet wordt
gekozen is de afslag dames rood en heren geel. Bij winter-tees is er een beperkte keuze
(geen blauwe, oranje en witte tee).
• Voor houders van een actieve handicart is het mogelijkheid gebruik te maken van een buggy. Opgeven via E-golf4u bij inschrijven van de wedstrijd.

Indeling:

• Op zaterdag maakt de wedstrijdleiding de flight-indeling met bijbehorende starttijden met een intervaltijd van 8 minuten. Deze lijst staat uiterlijk zaterdag 18.00 uur op de site in E-Golf4u.
• Flights bestaan uit 3 personen.

Op de wedstrijddag:
• Is de wedstrijdleiding aanwezig vanaf 20 minuten voor de eerste starttijd.
• De eerste wedstrijd start in november om 08.30 uur, daarna afhankelijk van de zonsopkomst later en vanaf half december om 09:00 uur.
• Deelnemers dienen zich op de wedstrijddag uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding. Een scorekaart, met vermelding van naam, starttijd, WHS en naam van de marker, wordt door de wedstrijdleiding verstrekt en liggen klaar in de hal van het clubhuis.
• Deelnemers dienen 8 minuten voor hun starttijd op de starthole aanwezig te zijn.
• Na de wedstrijd dient iedere deelnemer zelf zijn scores samen met zijn marker in te voeren in E-golf4u via de app of de terminal en de volledig ingevulde scorekaart binnen 15 minuten in de box van de wedstrijdleiding te deponeren. Niet correct ingevoerde scorekaarten worden als 0-score opgeslagen (DQ-HCP).
• Marker dient zo spoedig mogelijk de kaart via e-mail te accorderen. Als de ingevulde uitslag niet klopt, neem contact op met de wedstrijdleiding.

Baanconditie:
• Indien omstandigheden op de starttijd van dien aard zijn dat starten niet verantwoord is, beslist de wedstrijdleiding of de wedstrijd enige tijd wordt uitgesteld, of wordt afgelast.

Handicapverrekening:

• Elke kaart is qualifying mits de baan qualifying is.
• De maximale playing handicap is 40.0.

Prijzen competitie:
• De beste scores van 75% van de speelbare dagen worden meegenomen voor de einduitslag (afgerond naar boven zie competities).
• De eindscore wordt berekend door de scores van deze 75% met de hoogste scores op te tellen. De telling van de resterende wedstrijden boven de 75% vervallen.
• Er is een 1e, 2e en 3e prijs.
• Bij gelijk eindigen telt de hoogste som van scores over de laatste 3 gespeelde wedstrijden
indien nog gelijk over de laatste 2 gespeelde wedstrijden, indien gelijk over de laatste wedstrijd.
• Er is een slotwedstrijd met prijzen. Een 1e en 2e prijs voor de heren en dames en een prijs voor de Neary en Longest (zowel heren als dames).

Plaatselijke regels:
• Alle plaatselijke regels gelden ook voor wedstrijden in deze competitie en hebben, indien tegenstrijdig, voorrang op regels in dit reglement.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op het mededelingenbord en op de verenigingswebsite.

De WECO-subcommissie maandagcompetitie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maandag – Zomercompetitie 18 en 9 holes De Vier Eijckenbaan 2023 versie 13-12-2022
Categorie 1: Stableford over 18 holes. Start op hole 1
Categorie 2: Stableford over 9 holes. Start op hole 10
Startdatum: maandag 3 april 2023
Slotdag: maandag 30 oktober 2023 met aansluitend prijsuitreiking.

Wij spelen volgens de officiële R&A USGA-golfregels en de lokale regels zoals deze gelden op de
speeldagen.

Aantal deelnemers:
• Categorie 1 en 2 is voor deelnemers met een handicap 0 t/m 54.0.
• Het maximaal aantal deelnemers in categorie 1 is 90.
• Het maximaal aantal deelnemers in categorie 2 is 27.

Inschrijven:
• Inschrijven voor de wedstrijden op De Vier Eijckenbaan kan vanaf maandagmorgen 08:00 uur tot en met vrijdagavond 18.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijddag via E-golf4u of via de zuil in het clubhuis.
• Het is mogelijk een extra wens of een beperking op te geven zoals “vroeg/laat” of “rijdt samen met”.
• Bij inschrijven is het mogelijk per wedstrijddag een keuze te maken voor afslag van de oranje, rode, blauwe, gele tee (voor dames en heren waarbij heren nog de extra keuze hebben van de witte tee te spelen). Wijzigen van de gekozen Tee-positie is mogelijk tot vrijdag 18.00 uur. Indien niet wordt gekozen is de afslag dames rood en heren geel.
• Voor houders van een actieve handicart is het mogelijkheid gebruik te maken van een buggy. Opgeven via Egolf4u bij inschrijven van de wedstrijd.
• Er kan slechts voor 1 wedstrijd per dag ingeschreven worden.
• De bijdrage is dit jaar € 0,- voor de gehele competitie.

Indeling:
• Op vrijdag na 18.00 uur maakt de wedstrijdleiding de flight-indeling met bijbehorende starttijden met een intervaltijd van 8 minuten. Deze lijst staat uiterlijk zaterdag 18.00 uur op de site in E-Golf4u.
• Een flight bestaat bij voorkeur uit 3 personen.
• Categorie 2 start altijd op hole 10,

Op de wedstrijddag:
• Is de wedstrijdleiding aanwezig , deze zorgt ervoor dat de wedstrijdkaarten klaar liggen in de hal van het clubhuis.
• De eerste flight op hole 1 start om 8.00 uur. De laatste flight in categorie 2 start uiterlijk om 9.40 uur op hole 10, de eerste flight start hier na 08:32 uur, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
• Deelnemers dienen 8 minuten voor hun starttijd op de starthole aanwezig te zijn.
• De speler is zelf verantwoordelijk voor het inleveren/invoeren van de scorekaart via de zuil of de egolf4u app. Let op!! De kaart niet invoeren via Golf.nl. Een niet goed ingevoerde of opgeslagen scorekaart wordt een DQ-HCP.

Baanconditie:
• Indien omstandigheden op de starttijd van dien aard zijn dat starten niet verantwoord is, beslist de wedstrijdleiding of de wedstrijd enige tijd wordt uitgesteld, of wordt afgelast.

Handicapverrekening:
• De maximale playing handicap is 40.0.
• Elke kaart is qualifying mits de baan qualifying is.

Prijzen competitie:
• De beste scores van 75% van de speelbare dagen worden meegenomen voor de einduitslag.
• De eindscore wordt berekend door de scores van deze 75% met de hoogste scores op te tellen. De telling van de resterende wedstrijden boven de 75% vervallen.
• In categorie 1 en 2 zijn diverse prijzen. Er is geen afzonderlijke prijs voor heren/dames.
• De scores van categorie 1 en 2 worden afzonderlijk geteld en zijn niet overdraagbaar naar de andere categorie.
• Bij gelijk eindigen telt de hoogste som van scores over de laatste 3 gespeelde wedstrijden, indien nog gelijk over de laatste 2 gespeelde wedstrijden, indien gelijk over de laatste wedstrijd.

Plaatselijke regels:
• Alle plaatselijke regels gelden ook voor wedstrijden in deze competitie en hebben, indien tegenstrijdig, voorrang op regels in dit reglement.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die kunnen plaats vinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op het mededelingenbord en op de verenigingswebsite.

Commissie maandag
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wedstrijdreglement versie:17-11-2022
Wintercompetitie en zomercompetitie 2 x 9 holes Gezandebaan 2022-2023
Startdatum : maandag 7 november 2022
Slotdag : maandag 27 maart 2023
Gespeeld wordt volgens de officiële R&A USGA-golfregels en de lokale regels zoals deze gelden op de speeldagen.
Spelvormen :
• 2 x 9 holes stableford.
Er is geen bijdrage voor de prijzen op de slotdag.
Deelnemers:
• Iedereen met een ledenkaart van de Gezandebaan met minimaal WHS handicap 55 kan deelnemen aan de competitie.
• Het maximaal aantal deelnemers is 60.
Inschrijven:
• Inschrijven voor de wedstrijden op de Gezandebaan kan vanaf maandagmorgen 08.00uur tot en met vrijdagavond 18.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijddag via E-golf4u.
• Het is mogelijk een extra wens of een beperking op te geven zoals “vroeg/laat”.
Indeling:
• Op zaterdag maakt de wedstrijdleiding de flight-indeling met bijbehorende starttijden met een intervaltijd van 7 minuten. Deze lijst staat uiterlijk zaterdag 18.00 uur op de site in E-Golf4u.
• Flights bestaan uit maximaal 3 personen.
Op de wedstrijddag:
• Is de wedstrijdleiding aanwezig vanaf 25 minuten voor de eerste starttijd.
• De eerste flight start om 09.30 uur.
• Deelnemers dienen zich op de wedstrijddag uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding. Een scorekaart, met vermelding van naam, starttijd, HCP en naam van de marker, wordt door de wedstrijdleiding verstrekt.
• Deelnemers dienen 6 minuten voor hun starttijd op de starthole aanwezig te zijn.
• Een korte pauze tussen ronde 1 en 2 mag.
• Na de wedstrijd dient iedere deelnemer zelf zijn scores samen met zijn marker in te voeren in E-golf4u of via de app en de volledig ingevulde scorekaart binnen 15 minuten in de box van de wedstrijdleiding te deponeren. Niet correct ingevoerde scorekaarten worden als 0-score opgeslagen.
Baanconditie:
• Indien omstandigheden op de starttijd van dien aard zijn dat starten niet verantwoord is, beslist de wedstrijdleiding of de wedstrijd enige tijd wordt uitgesteld, of wordt afgelast.

Handicapverrekening:
• Elke kaart is qualifying mits de baan qualifying is.
• De maximale playing handicap is 40.
Prijzen competitie:
• De beste scores van 75% van de speelbare dagen worden meegenomen voor de einduitslag (afgerond naar boven).
• De eindscore wordt berekend door de scores van deze 75% met de hoogste scores op te tellen. De telling van de resterende wedstrijden boven de 75% vervallen.
• Er is een 1e , 2e en 3e prijs, prijsuitreiking slotdag.
• Bij gelijk eindigen telt de hoogste som van scores over de laatste 3 gespeelde wedstrijden, indien nog gelijk over de laatste 2 gespeelde wedstrijden, indien gelijk over de laatste wedstrijd.
• Er is een slotwedstrijd met prijzen. Een 1e en 2e prijs voor heren en dames (gemengde competitie) en een prijs voor de Neary en Longest (zowel heren als dames)
Plaatselijke regels:
• Alle plaatselijke regels gelden ook voor wedstrijden in deze competitie en hebben, indien tegenstrijdig, voorrang op regels in dit reglement.

De WECO-subcommissie maandagcompetitie.