HARECO | Regel van de maand juni: het wegnemen van een los obstakel

Een speler mag overal op of buiten de baan zonder straf een los obstakel wegnemen en mag dat op iedere manier doen. Met uitzondering van de teemakers op jouw teebox.

Als de bal beweegt tijdens het wegnemen van een los obstakel, dan moet de bal worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) regel 14.2

Het ontwijken wanneer de bal in of op een los obstakel ligt ergens op de baan maar niet op de green.

De speler mag deze situatie zonder straf ontwijken door de bal op te nemen, het losse obstakel weg te nemen en de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in een dropzone van 1 stoklengte, niet dichter bij de hole en in hetzelfde gebied als waar de bal lag.  Regel 14.3