Groenbeheer

Greenkeepers, de baancommissie, management, eigenaren en de IVN werkgroep. Heel veel mensen dragen dagelijks bij aan het verbeteren van de leefomgeving voor mensen, dieren en planten op en rondom de golfbanen van Het Woold.

U heeft hierover al meermalen publicaties gezien in de media. En onlangs verscheen er een bericht op golf.nl, de website van de NGF, dat we u zeker niet willen onthouden.

Daarin speciale aandacht voor de relatie tussen golfbanen en de natuur, maar ook voor de werkwijze, samenwerking en de grondgedachten die ervoor zorgden dat het beheer zo’n succes werd.

In het artikel noemt Niels Dokkuma, Teammanager Duurzaam Beheer van de NGF Golfbaan het Woold in het Brabantse Asten Heusden als voorbeeld.

“Samen met natuurwerkgroep IVN Het Woold legden de eigenaren van Golfbaan het Woold ruim tien jaar geleden een heel nieuwe golfbaan aan. Maisvelden en akkers werden omgetoverd tot glooiende holes, groene vlaktes en een kronkelende beek met veel natuurontwikkeling als gevolg.

In 2011 werden slechts 70 vogelsoorten in de omgeving geteld. Sinds de aanleg van de nieuwe natuur is het aantal gestegen naar meer dan 150. Het aantal plantensoorten explodeerde van ruim 30 naar 350″.

En dat zijn klinkende resultaten waar we trots op zijn. Belangstellenden kunnen HIER het hele artikel op de website van de NGF teruglezen.