Oplossing golfvraag juni

golfregels 360De golfregelvraag van juni ing over plaggen (divots). Uitgeslagen plaggen kunnen vaker problemen opleveren bij het slaan van de bal.

Om problemen voor anderen en voor jezelf te voorkomen en om de golfbaan in goede conditie te houden, is het gewenst om een losgeslagen of nog deels vastzittende plag overal op de baan altijd terug te plaatsen en goed aan te trappen.

Vraag en oplossing zijn als volgt: 

Vraag

Onderstaand zijn 4 spelsituaties met plaggen beschreven. Welke situatie(s) is (zijn) volgens de golfregels juist?

golfvraag a

Een speler voor je heeft een dikke plag uitgeslagen. Je bal is hierdoor moeilijker te spelen. Je mag de bal zonder straf droppen binnen een stoklengte, maar niet dichter bij de hole.

golfvraag b

Een speler voor je heeft een plag uitgeslagen. De plag zit nog vast aan de ondergrond. Je bal is hierdoor moeilijker te spelen. Je moet echter de bal spelen zoals hij ligt.

 

golfvraag c

Een speler voor je heeft een plag uitgeslagen. De losse plag ligt juist voor je bal. Je mag de losse plag wegnemen omdat dit een los natuurlijk voorwerp is. Als de bal hierbij beweegt moet je de bal terugplaatsen en één strafslag bijtellen.

 

golfvraag d

Je wilt je bal spelen, maar je slaat achter de bal een flinke plag uit de grond. De plag zit nog vast, maar krult om je bal zonder dat deze van plaats verandert. Omdat een plag altijd teruggeplaatst moet worden  plaats je deze terug en je gaat er op staan om deze goed aan te drukken. Hierna sla je de bal en je telt een slag extra voor de gemiste slag naar de bal.

Antwoord en uitleg

In de situaties B en C is volgens de golfregels gespeeld, bij A en D zijn de golfregels niet of niet juist toegepast.

Situatie A: de bal moet gespeeld worden zoals deze ligt (R13-1). Opnemen van de bal en dan droppen houdt in dat de bal door de speler bewogen is (R18-2); de bal dient teruggeplaatst te worden en de speler krijgt één strafslag. Bij het spelen van de gedropte bal wordt er gespeeld van de verkeerde plaats (R20-7) en moet de speler twee strafslagen bijtellen. De straf voor het bewegen van de bal (R18) telt dan niet mee.

Situatie B: ook hier geldt dat de bal gespeeld moet worden zoals deze ligt (R13-2). De plag zit nog vast aan de ondergrond en is daarom geen los natuurlijk voorwerp. De directe omgeving van de bal mag niet veranderd worden (R1-2). Het bijvoorbeeld plat drukken van de plag voor de bal of het wegnemen van de nog vastzittende plag levert twee strafslagen op.

Situatie C: een losse plag is een los natuurlijk voorwerp en mag altijd weggenomen worden. Als de bal hierbij beweegt (R18-2) moet de bal teruggeplaatst worden en moet één strafsla bijgeteld worden. Bij het niet terugplaatsen van de bal wordt er van de verkeerde plaats gespeeld (R20-7) en moeten er twee strafslagen bijgeteld worden. De straf voor het bewegen van de bal (R18) telt dan niet mee.

Situatie D: ook hier geldt dat de bal gespeeld moet worden zoals deze ligt (R13-2). ). De plag zit nog vast aan de ondergrond en is daarom geen los natuurlijk voorwerp. De directe omgeving van de bal mag niet veranderd worden (R1-2). Het plat drukken van de plag achter de bal of het wegnemen van de nog vastzittende plag levert twee strafslagen op. Regel 1-2 gaat hier dus vóór de etiquetteregels die gaan over de zorg voor de baan zoals terugleggen van plaggen.

Mieke van Nuland was een van de inzenders die het juiste antwoord doorgaf. Zij ontvangt binnenkort een kleine attentie.