Uitwerking golfvraag van de maand

golfregels 360De laatste golfregelvraag van 2018 ging over de toestand van de baan in het najaar en door uitgevoerde werkzaamheden. De regels van 2018 waren van toepassing. Riet van Grotel is maandwinnaar geworden.

Onderstaand de vraag en de uitwerking….

Geef aan welke uitspraken bij de foto’s 1 t/m 4 volgens de golfregels juist zijn. De foto’s betreffen situaties op de Vier Eijckenbaan.

 

 golfvraagdec

  1. De bal ligt op de green in een putje, dat ontstaan is na het “prikken” van de green. Je mag de bal plaatsen zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal lag, niet dichter bij de hole.
  2. De bal ligt op de fairway, precies op een sleuf die ontstaan is door “verticaal snijden”. Dit is het bewerken van de grasmat met verticaal snijdende messen. Je moet de bal spelen zoals deze ligt.
  3. Op hole 12 zijn werkzaamheden uitgevoerd. Dwars over de fairway heeft een graafmachine gereden, waardoor er sporen op de baan zijn achtergebleven. Als je bal in dit spoor ligt, mag je de bal droppen zo dicht mogelijk bij dit spoor, niet dichter bij de hole.
  4. De bal ligt op hole 18 naast de fairway op een plaats waar geen gras is, maar zand. Na het omzagen van bomen zijn er meerdere kale plekken ontstaan toen de overblijvende boomstronken verwijderd zijn. De kale plekken mag je beschouwen als grond in bewerking (GUR) en zonder strafslag ontwijken door een bal te droppen binnen één stoklengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, niet dichter bij de hole.

Antwoord en uitleg

Een van de belangrijkste regels in golf staat vooraan in het golfregelboekje: “Speel de bal zoals deze ligt, speel de baan zoals je deze aantreft en als je beide niet kunt doen, doe dan wat fair is. Maar om te doen wat fair is moet je de golfregels kennen.”

Voor vrijwel alle situaties op de golfbaan zijn er golfregels, ook voor beschadigingen aan de baan ten gevolge van onderhoud. Wanneer er geen algemeen geldende regels zijn, kunnen er tijdelijke lokale regels gelden.

Aangezien er bij het Woold geen tijdelijke plaatselijke regels zijn voor beluchtingsgaten op de green of  schade aan de grasmat door verticaal snijden of door sporen van een graafmachine moet de bal die in deze situaties terecht komt gespeeld worden zoals deze ligt. Uitspraak 1 is daarom onjuist, uitspraak 2 is juist en  en uitspraak 3 is onjuist.

Uitspraak 4 is onjuist. De kale plekken naast de fairway van hole 18 zijn niet gemarkeerd als grond in bewerking (GUR) en de bal moet gespeeld worden zoals deze ligt.