Oplossing Golfregelvraag van de maand: Wat mag wel en wat mag niet?

Enige weken geleden maakte u op de site kennis met de eerste golfregelvraag. Onderstaand de vraag met onder de ‘lees meer’ de uitleg. Omdat er mer dan een goed antwoord was is na loting Lenie Augustinus als winnaar uit de bus gekomen. Zij zal de kleine attentie ontvangen.

Vraag

golfregelvraag1Na de afslag op Hole 3 van de Vier Eijckenbaan ligt je bal rechts van de fairway tegen een dennenboompje. Bij de bal aangekomen zie je dat de bal onspeelbaar is. Dichtbij de bal is een drainagebuis om de boomwortels te voorzien van water en zuurstof.

Wat Is juist?

  1. Je mag de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering door de drainagebuis omdat de buis een vast obstakel is;
  2. Je mag de belemmering door het vaste obstakel niet ontwijken omdat de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan het vaste obstakel;
  3. De bal is onspeelbaar en je moet met één strafslag een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag en niet dichter bij de hole.

Antwoord en uitleg

Een vast obstakel mag volgens de regels (Regel 24-2) zonder straf ontweken worden. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen en dan van dit punt binnen een stoklengte maar niet dichter bij de hole de bal droppen. In Regel 24-2 staat echter een uitzondering: een speler mag een belemmering volgens deze regel niet ontwijken als de slag duidelijk onuitvoerbaar is door een andere belemmering dan een vast obstakel.

Daarom is antwoord B het juiste antwoord en dus niet antwoord A.

Antwoord C is onjuist omdat er nog twee opties zijn bij een onspeelbare bal (Regel 28):

  1. a) een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal het laatst werd gespeeld, of
  2. b) een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij de speler dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.