Een bijzondere waarneming van een vlinder

Afgelopen dagen zagen zowel Ad Verhoeven als ondergetekende, onafhankelijk van elkaar, een heel mooie vlinder op onze baan. De vlinder zat op de grond we zagen hem/haar tijdens het golfen.

Het bleek de grote Weerschijnvlinder te zijn. Deze soort was heel zeldzaam in Nederland maar neemt de laatste jaren weer wat toe.

Ze komen voor in laagveenmoerassen ze leven boven in bomen.

Ze worden het meest gezien als ze op de grond komen om te drinken.

Bijgaand een leuke foto van dit mooie insect.

Groet Rudolf Raymakers