De veranderingen in 2022 voor de Businessclub

Beste leden van de Businessclub van Golfbaan het Woold,

We hebben in 2020 en 2021 met elkaar in een bijzondere tijd geleefd. Voor onze businessclub konden de meeste golfontmoetingen gelukkig doorgaan, al moesten we wel vaak het afsluitende diner missen. Het bestuur van onze club heeft in die tijd niet stil gezeten en onder andere, met terugkoppeling door een afvaardiging van de leden, een evaluatie uitgevoerd van de activiteiten binnen onze club. Wij willen u met deze brief graag informeren over de besluiten die naar aanleiding daarvan zijn genomen.

Als uitgangspunt van onze businessclub hebben we herbevestigd dat het lidmaatschap exclusief is en gebaseerd op een actieve deelname van alle leden.

Tweede donderdag van de maand

Onze leden willen elkaar beter leren kennen om zo van elkaar te kunnen leren en dat alles tijdens en na de beoefening van de golfsport. Mede op basis van de terugkoppeling van genoemde afvaardiging van de leden wordt de invulling van de vaste ontmoeting op de 2e donderdag van de maand als volgt aangepast:

  • Nu de Rabobank het hoofdsponsorschap heeft beëindigd gaat de maandelijkse bijeenkomst op de tweede donderdag van de maand verder onder de naam Woold Business Cup.
  • Om meer deelname en saamhorigheid te realiseren organiseren wij van maart tot en met oktober voortaan een 9 holes wedstrijd. In de maand augustus wordt naast de 9 holes wedstrijd een 18 holes wedstrijd georganiseerd.
  • Per wedstrijd wordt maandelijks gekozen voor een wisselend format met een nadruk op team formats.
  • Per wedstrijd zal een dagwinnaar worden gehuldigd en het resultaat van diegenen die in de top 3 eindigen zal tevens gerankt worden voor een seizoenresultaat.
  • De vaste starttijd wordt 16.00 uur met vervolgens het begin van het diner om 19.00 uur en de afsluiting rond 22.00 uur. Deelname aan het diner zonder op die betreffende dag te golfen is uiteraard ook mogelijk.
  • Het bedrijf van de maand wordt zoals gebruikelijk gepresenteerd tijdens het diner en mag 1 flight gratis invullen met gasten. Het betreffende bedrijf mag ook marketingmateriaal plaatsen op die dag en desgewenst prijzen beschikbaar stellen voor de dagwinnaar.
  • Naast het bedrijf van de maand mogen ook 2 andere leden, te bepalen via loting, gratis 1 flight vullen met gasten.
  • In februari en november handhaven we onze bedrijfsbezoeken waarvoor de aanmelding om deze te organiseren vanaf nu mogelijk is bij het secretariaat.
  • In december houden wij onze jaarvergadering in combinatie met het Bye Bye Diner.
  • De Business Challenge wordt gezien het succes in het verleden verlengd en zal dit jaar plaatsvinden op Donderdag 9 en Vrijdag 10 juni, wederom over twee dagen verdeeld.

Vierde donderdag van de maand

Naast de activiteit op de 2e donderdag van de maand wordt op de 4e donderdag van de maand van maart tot en met oktober, in plaats van de greensome competitie, voor de competitieve golfer een 9 holes wedstrijd georganiseerd met als format stableford onder de naam De Business Tour. De resultaten van deze ontmoetingen worden daarbij herleid naar een seizoenresultaat.

Nieuwe leden

Vanwege de groei van ons bedrijfsledenbestand hebben we moeten besluiten hiervoor een wachtlijst te introduceren. Rond de verlengingsdatum van de contracten per 1 juli wordt telkens bezien of er voldoende ruimte ontstaat op de ledenlijst om nieuwe bedrijven toe te laten.

Het bestuur vertrouwt erop met bovengenoemde aanpassingen de actieve deelname en saamhorigheid binnen onze club verder te vergroten en hoopt u, nu de coronamaatregelen milder worden, het komende seizoen in groten getale te mogen begroeten.