De grote Karekiet, wie kent hem inmiddels niet?

Begin mei hoorden we  de krassende piepende zang van een grote karekiet! Wat een sensatie! Het werd nog mooier toen we een week later een tweede vogel hoorden en misschien wel een derde. We stonden helemaal perplex, is dit echt waar, we knepen eens goed in onze armen en moesten toch zeggen:” ja het is echt waar”.

Inmiddels schrijven we eind mei toen er op zeker 2 plaatsen ook damesgezelschap bij onze zingende mannen was aangesloten. Zou er misschien een broedgeval komen? Dit is altijd een spannend moment. De mannen zongen lang door en lieten zich goed zien, wat een genot om dit mee te maken. Ik had contact opgenomen met andere deskundige vogelaars om deze bijzondere waarneming te delen en voor informatie over het vervolg. Hoe moeten we de vogels beschermen en hoe nemen we een broedgeval waar en waar komen deze vogels ineens vandaan? Kortom vragen genoeg en niet allemaal te beantwoorden! 

Op 21 juni zijn Jan van der Winden en Boena van Noorden gekomen om het vermoedelijke broedgeval te bekijken.  Bij hole 14 zagen we al snel enkele foerageervluchten  en Jan ging op zoek naar het nest. De grote karekieten bleken op de plek waar wij vermoedden ook het nest gebouwd te hebben. Een zeer kunstig nest , wat in het riet hangt , vlak boven het water helemaal aan de waterzijde van de rietkraag. Er bleken 3 forse jongen in te zitten, die goed actief leken.

Jan en Boena hebben deze jonge vogels geringd , gewogen en gemeten, zo werd het broedgeval helemaal gedocumenteerd.  We zijn nu weer  een week verder en het gaat  goed met de jonge karekieten, hetgeen we afleiden uit de foerageervluchten van de ouders.

Vermoedelijk hebben de jongen inmiddels het nest verlaten en scharrelen ze door het riet. Ze worden nog door de ouders verzorgd,  dit is een heel kwetsbare tijd voor de jonge karekieten.

Hopelijk worden ze snel vliegvlug en komen ze volgend jaar naar onze baan terug als ze de lange tocht op en neer naar subsahel Afrika overleven!

We hebben ook met de vogelaars besproken wat de kritische succesfactoren waren voor de grote karekiet. Deze bleken voorhanden op onze baan. We moesten sterk oud riet hebben, wat in het water groeit en voldoende brede rietkragen vormt (>2 meter). 

Verder voldoende foerageer mogelijkheden en (relatieve) rust.  Deze zaken zijn op onze baan goed op orde, er is een sterk ontwikkeld besef voor natuurwaarden en natuurontwikkeling bij de baaneigenaren.  Ze noemden onze baan een parel voor de natuur, voorwaar een mooi compliment!

Namens natuurwerkgroep IVN het Woold
Rudolf Raymakers en Wim Koekkoek

p.s. : Bijgaand ziet U een foto van het  prachtige, ingenieuze nest van de grote karekiet. Normaal gesproken worden geen nestfoto’s getoond om verstoring tegen te gaan. In dit geval zijn de jongen geringd en is het mooi om het nest te laten zien!