Zomer Golfcursus | Haal deze zomer uw Handicap 54

heren 1 36 april2019Wilt u deze zomer uw handicap 54 halen? Dan zorgen wij voor een leuke en leerzame vakantie. Samen met minimaal 3 andere deelnemers zorgen wij ervoor dat u leert golfen en genieten van het leven op de golfbaan, lijkt u dit wat?

Dan is onze zomercursus iets voor u!

De cursus is inclusief:

Lees meer

Elektrische laadpalen

Steeds meer gasten van Het Woold rijden in een elektrisch oplaadbare auto. En dan is het prettig als de auto kan worden opgeladen terwijl u bij ons speelt of verblijft.

Het Woold heeft de beschikking over vier elektrische laadpalen voor het opladen van uw auto. Om te zien welke laadpassen geschikt zijn voor deze laadpalen kunt u op onderstaande link klikken.

 

Richtlijnen Golfbaan het Woold per donderdag 18 juni

clubhuis 6Sinds de aankondiging van de Minister-President dat wij op 11 mei de golfbaan weer open mogen stellen voor leden hebben we al velen van u mogen spreken en hebben wij de reserveringen zien binnenstromen. Wij verheugen ons op uw komst! Via dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van de bij ons geldende coronamaatregelen, onder voorbehoud van eventuele veranderingen, alsnog aanvullend opgelegd door de gemeente.

Lees meer

privacyverklaring

Green Valley Resort, gevestigd aan Gezandebaan 46A 5725 TN te Asten-Heusden Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.golfbaanhetwoold.nl

Gezandebaan 46A
5725 TN Asten-Heusden
Nederland

Tel. 0493 560 462

Persoonsgegevens die wij verwerken

Green Valley Resort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven door de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@golfbaanhetwoold.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Green Valley Resort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zowel voor golfactiviteiten als ons restaurant.

Geautomatiseerde besluitvorming

Green Valley Resort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Green Valley Resort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Green Valley Resort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Green Valley Resort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Green Valley Resort gebruikt alleen technische en functionele cookies. Verder gebruiken wij ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Een ander voordeel is dat wij onze website kunnen optimaliseren voor u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Green Valley Resort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@golfbaanhetwoold.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek tot inzage mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Green Valley Resort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Green Valley Resort neemt de bescherming van ieders gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@golfbaanhetwoold.nl.

De 21 dagen challenge

 

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw aanmelding voor de 21-dagen challenge. U kunt op korte termijn de eerste film per mail verwachten!

Met vriendelijke groet,

Team het Woold.

 

 

Golfreis in 2020 maken?

179035875Ook in 2020 gaan we weer twee leerzame en leuke golfreizen maken. ”We” betekent dat Nick en Rob gezamenlijk een groep gaan coachen in het zonnige Denia, een uur rijden boven Alicante. 4 dagen greenfee, 4 dagen golfles en uiteraard baancoaching. In november gaat Rob met een groep naar Hacienda del Alamo. 

Lees meer

Jaarprogramma 2020 van de golfopleiding

Flyer 2020In 2020 gaan we verder met ons succesvolle jaarprogramma. Een jaar lang golfles voor 25 p/maand. Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 privé sessies van elk een 1/2 uur. We stellen uw persoonlijke leerdoelen op met oefeningen. Deze worden allemaal verwerkt in onze nieuwste app.
  • 20 groepslessen, periode maart tm november. U stelt uw eigen groep samen of wij doen dat voor u. Uiteraard op tijden en dagen waarop het schikt. 
  • En, kunt u een keer niet? Een vervanger is welkom of u haalt de les elders in (bij beschikbaarheid).
  • Mid summer gezelligheidstoernooi. Datum 13 juni om 16.00 uur.
  • De gehele cursus wordt ondersteund door onze nieuwe golf app ”mygolfpro”. Deze kunt u nu al downloaden in de appstore of playstore.

Bij interesse neemt u contact op met Rob Mouwen. Graag aangeven welke dag en tijd uw voorkeur hebben en natuurlijk welke enthousiaste pro, Nick, Stijn of Rob. 

Presentatie sportiefbeleid 2020

mygolfprologoDinsdagavond 26 november verzorgt ons pro team een presentatie ‘sportiefbeleid’. Hoe gaan de lessen met gebruik van de nieuwe app eruit zien vanaf 2020? En, wat gaan we doen tijdens ons jaaplan in 2020?
Als liefhebber van golf zult u de nieuwste app ”mygolfpro” niet willen missen. Een app met veel (video) instructies van onze pro’s, oefeningen om uw spel te testen met nog veel meer. Onze golflessen worden voortaan afgesloten met uw persoonlijke leerdoelen. Een video opname van de les, ingesproken in uw eigen app! Op deze manier kunt u de les altijd nogeens terug kijken en lezen. 
Middels de blog versie ziet u wat ons proteam allemaal doet, eventueel waar ze uithangen ‘op de wereld’ en andere nieuwe wetenswaardigheden. Een digitala agenda maakt alles compleet. 

Lees meer

Wintercursus 2019/2020

Luke Donald TrackMan 4Bent u voornemens serieus aan uw spel te gaan werken deze winter? Dan is onze wintercursus nieuwe stijl iets voor u. We gaan technisch aan het werk op onze oefenfaciliteiten, volgen in het voorjaar een baanles op de Vier Eijckenbaan en stellen individuele leerdoelen op in oktober/november.
Alles wordt ondersteund door onze nieuwste app. Uw eigen leerdoelen met oefenstof altijd bij de hand op uw eigen telefoon. Doet u mee?

  • Privé les van een uur, met ondersteuning van Trackman/Flightscope om uw persoonlijke leerdoelen te creëren,
  • 6 groepslessen van elk een uur in uw eigen groep. Maximaal 3 tot 4 personen,
  • Baanles van 2 uur op de Vier Eijckenbaan,
  • Gebruik van de nieuwste app.

Lees meer

Save the date: 27 juni 2020 Jubileum Feestweek

Het lijkt nog ver weg. Maar eind juni 2020 is het 10 jaar geleden dat Golfbaan het Woold een championship course opende en het nieuwe clubhuis betrok. En dat 10-jarige jubileum gaan we natuurlijk gezamenlijk groots vieren tijdens de Jubileum-Feestweek vanaf 27 juni.

Er komen speciale acties, jubileum- en funwedstrijden, een speedgolfwedstrijd met live muziek en een heus Wooldstock BBQ, Drinks & Music Festival.

Noteer de datum alvast in uw agenda. We gaan er samen een geweldige week van maken. Nadere bijzonderheden volgen!