Bericht van de voorzitter

hspan2017Het jaar 2018 loopt ten einde. Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om u namens het bestuur hele fijne feestdagen toe te wensen als ook een sportief en gezond 2019

Het was voor onze golfvereniging een enerverend jaar met de nodige hoogtepunten in sportief opzicht. Voor u allen is het in persoonlijk opzicht natuurlijk een jaarafsluiting waarin u uw eigen gedachten en gevoelens een plaats geeft. Ook u herkent ongetwijfeld momenten in het afgelopen jaar die voor u een speciale betekenis hebben.

Ik hoop van harte dat u in 2018 hetzij in recreatief verband hetzij in competitieverband een plezierig en geslaagd golfjaar heeft gehad.

Wat het sportieve element betreft:
We hebben 2 teams kunnen feliciteren met het behaalde kampioenschap. Daar zijn we trots op.

Onze kampioenen zijn Heren senioren 1(18 holes) en Heren 1(27 holes) Naast de huldiging tijdens het behalen van dit kampioenschap zal er op de jaarvergadering aandacht besteed worden aan deze sportieve prestaties
Ted Schulkes werd gekozen tot golfer van het jaar 2018. Benieuwd wie hem dit jaar zal opvolgen of prolongeert hij zijn titel? De HARECO gaat zich hier in verdiepen. Op de jaarvergadering in februari zal bekend gemaakt worden wie de golfer van het jaar 2018 is geworden..

2019 wordt een heel belangrijk jaar voor de golfsport. Dit heeft alles te maken met de nieuwe golfregels die met ingang van 2019 zullen gelden.

De HARECO onder leiding van Harry Peeters heeft zich met verve verdiept in de nieuwe regelgeving.
In het voorjaar zal hier de nodige aandacht aan besteed worden met een aantal informatieve avonden. De golfregels worden eenvoudiger. Denk aan droppen vanaf kniehoogte(fysiek niet slecht) en slechts 3 minuten zoektijd naar een bal
Maar belangrijker: de nieuwe regels zullen de doorstroming op de golfbaan bevorderen. Golfers zullen met meer plezier de golfsport beleven. Dat is de gedachte hier achter.

Onze baan heeft onder leiding van baanarchitect Han Wessels een aantal veranderingen ondergaan. De Baan en milieucommissie heeft hiertoe voorbereidingen getroffen.

De werkgroep heeft zich in samenwerking met het IVN het afgelopen jaar actief verdiept in de Flora en Fauna op onze golfbaan.
De aanpassingen aan de baan vonden plaats bij hole 9, 10 en 11. Ook werden hole 8 en 12 aangepakt. Een compliment voor de baancommissie en greenkeepers is hier zeker op zijn plaats.

Om de speelsnelheid in de baan te bevorderen is het concept Ready Golf geintroduceerd. Via een illustratieve poster geeft de NGF een veertiental tips om de doorstroming op de golfbaan te bevorderen. Een golfspeler mag b.v. sneller afslaan en hoeft in bepaalde omstandigheden niet te wachten op zijn of haar medespelers. Al deze ontwikkelingen worden via onze druk bezochte website met de leden gecommuniceerd. Overigens raadpleeg regelmatig de website en dat niet alleen om in te loggen. Regelmatig wordt op een meer dan journalistieke wijze verslag gedaan van allerlei activiteiten op het Woold

Het bestuur hoopt en verwacht dat onze leden actief invulling zullen geven aan het Readygolfconcept. Onze vereniging probeert ook meer leden te betrekken bij clubactiviteiten

We moeten de tendens zien te doorbreken dat landelijk slechts 20% van de leden actief betrokken is bij verenigingsactiviteiten. Met name de leden met HCP 54 moeten wij via een buddy of maatje meer betrekken bij de verenigingsactiviteit. Onze Handicap 54 begeleidingscommissie en Introductiecommissie spelen hierbij een belangrijke rol

Onze vrijwilligers hebben het afgelopen jaar weer met heel veel inzet de nodige werkzaamheden verricht. Zonder andere commissies tekort te willen doen wil ik naast het vele werk van de WECO EVCO en overige commissies onze marshalls ook eens extra in het zonnetje zetten Een compliment voor hen is dan ook op zijn plaats .Vanuit het bestuur is in overleg met de marshallcommissie gewerkt aan een uniform instructiedocument voor onze marshalls

De jaarlijkse door het bestuur en GVR aangeboden vrijwilligersavond was zeer goed verzorgd met speciale dank aan de koks het horecapersoneel en het management.

En dan onze kampioenen:
Clubkampioen Strokeplay 2018 werd Ted Schulkes bij de heren en Ruth Zegwaard bij de dames Clubkampioen Matchplay 2018 werd Marjolein van de Kruis bij de dames en Nick Bronzwaer bij de heren. Zij werden tijdens de Woold Masters extra in het zonnetje gezet met hun tegel in de Circle of Fame bij de ingang van ons clubhuis . Overigens de afsluiting van het seizoen met het Woold Masters Diner Dansant was voor herhaling vatbaar.

Toon en Yvonne van de Cruijs werden overigens beiden Woold Master 2018. Een geweldige en ook unieke prestatie zeker om dit in familieverband klaar te spelen.

Het bestuur heeft in overleg met de verschillende commissies en het management de jaarkalender 2019 kunnen samenstellen. Er staan het komende jaar weer veel activiteiten gepland op onze prachtige baan. Wij hopen op een grote opkomst.

We zijn wederom door Leading Courses uitgeroepen tot de Meest Gastvrije Golfbaan van Nederland en daarnaast ook de golfbaan met de Beste Prijs/Kwaliteitsverhouding. Een mooier compliment voor ons management horecapersoneel en alle vrijwilligers kun je niet bedenken

Tenslotte wil ik nog vermelden dat onze jeugdcommissie o.a. bezig is met het opzetten van een regionaal jeugdteam. Dat draagt er zeker toe bij om talentvolle jeugdspelers voor onze vereniging te behouden want ook voor de golfsport geldt de jeugd heeft de toekomst.

Tot besluit
Ik wens u allen nogmaals namens het bestuur hele fijne kerstdagen en een gezond sportief 2019. Het bestuur hoopt u te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari

Harry Span
Voorzitter