ALV Het Woold

han wessels alv 360Clubhuis Volentieri liep dinsdagavond weer gezellig vol met de bezoekers van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Voorzitter Span leidde de aanwezigen door de lijvige agenda heen. Na een terugblik op het afgelopen succesvolle jaar en het wel en wee bij de commissies, werd kort vooruit geblikt op 2018.

Penningmeester Jan Derks presenteerde de financiële cijfers. Het jaar werd met een kleine winst afgesloten. Die is toegevoegd aan de reserves. Het was de laatste keer dat Jan Derks de jaarrekening presenteerde, want op 1 juni treedt hij af en is niet herkiesbaar. Vanaf dat moment treedt Piet Berkvens (63) aan als zijn opvolger.

Jan Beenker evalueerde de restpunten van de in 2015 gehouden enquête onder de leden van Het Woold. 

Han Wessels zette uiteen welke veranderingen er het afgelopen jaar aan de baan plaatsvonden. Hole 7, hole 11 en het algemene aanzicht van de baan hebben veranderingen ondergaan of gaan binnenkort nog veranderen.

Heren 1 (27), Dames 1 (27) en Jeugd 1 werden kampioen en alle leden van deze teams kregen hiervoor een certificaat uitgereikt namens het bestuur. Waarna het tijd was om de Golfer van het Jaar bekend te maken. Ted Schulkens deed het beter dan alle anderen en kreeg ook hiervoor een certificaat en bloemen namens het bestuur. Ted is overigens van plan om ook dit jaar weer klinkende resultaten neer te gaan zetten.

Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en werd er nagekaart en vooruitgekeken….