Harry Span benoemd tot erelid van Het Woold

Tijdens de ALV donderdagavond is Harry Span, oud-voorzitter van Golfvereniging Het Woold benoemd tot erelid.. Harry was 14 jaar lang voorzitter van de golfvereniging.

Voorzitter Jobse roemde de inzet en kunde van Harry, onder wiens leiding de golfvereniging uitgroeide van een klein clubje met een D-status tot een gerespecteerde grote vereniging met meer dan 1600 leden, die door leden en gasten bovendien ook nog eens enorm hoog gewaardeerd wordt. Onder leiding van Harry werd een prima organisatiestructuur en commissies in werking gesteld. De vereniging groeide uit tot iets waar we trots op mogen zijn. 

Medio 2022 trad Harry af als voorzitter, hij bleef echter aan als bestuurslid. Dit jaar was hij als bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. Gezien zijn grote verdiensten voor de vereniging werd Harry met recht erelid. 

In zijn korte dankwoord meldde het nieuwbakken erelid dat hij vond dat hem wel erg veel eer toebedeeld werd ‘we hebben het samen gedaan, anders was het nooit gelukt, bedankt allemaal’.