ALV het Woold

Donderdagavond vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van GV Het Woold plaats in clubhuis Volentieri. 

Voorzitter Jobse leidde de aanwezigen vlot door de agendapunten heen. Er was een terugblik op het jubileumjaar, een overzicht van de mutaties in leden en vrijwilligers en de speerpunten ‘communicatie’, ‘verhogen ledenparticipatie’ en ‘jeugdleden’ werden toegelicht. Ook speciale aandacht voor de campagne ‘Welcome to the club’ die binnenkort door de NGF wordt gestart en waaraan Het Woold deelneemt.

Waarna de penningmeester het woord nam en de financiële cijfers van de vereniging in 2022 met de aanwezigen doornam en toelichtte. 

Zoals u elders kunt lezen trad Harry Span af als bestuurslid en werd hij benoemd tot erelid. Zijn bestuursfunctie is overgenomen door Claudia smeenk – van der Weijden wiens voordracht door de leden werd geaccordeerd en die vanaf dat moment bestuurslid van de vereniging is geworden.

Frans Renette werd in de bloemetjes gezet als vrijwilliger van het jaar.

Na de pauze opende de voorzitter een nieuwe vergadering en bracht Han Wessels de aanwezigen op de hoogte over de veranderingen in de baan. Hij ging daarvoor terug in de tijd en legde uit, wat de uitgangspunten waren bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de baan vanaf het prille begin. Ook maakte hij duidelijk dat tien opeenvolgende jaren van ‘relatief kleine projecten’ ervoor zorgen dat de baan er heel anders uitziet dan bij de opening. 

Er is gewerkt aan de drainage en beregening van de holes 10 en 9, verder liggen sinds kort alle afslagplaatsen op hole 3 in de heide, en zijn in de dogleg van hole 15 een aantal bomen geplant. Afsnijden wordt op termijn, als de bomen groter worden, moeilijker. 

Waarna de aanwezigen de nieuwe statuten en reglementen accordeerden en de voorzitter de vergadering sloot.